Beställare

Du som har rollen som beställare eller är byggherre i projekt inom byggsektorn och arbetar i offentlig verksamhet, på ett företag eller i en förening kommer ha nytta av kunskaperna du får på nedanstående kurser. Våra utbildningar kan även att anpassas specifikt för din verksamhet.