Kontrollansvarig enligt PBL | en kurs på Byggakademin.com

Kontrollansvarig enligt PBL

– ger dig rätt kunskaper för att bli certifierad

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

27 - 29 november
Stockholm
9 platser kvar
13 - 15 maj 2020
Stockholm
19 platser kvar

Kontrollansvarig enligt PBL

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad och kunna agera självständigt. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet, lämplighet för uppgiften samt kunskap om relevanta lagar och regelverk. Du behöver ett intyg på avklarad tentamen efter kursen Kontrollansvarig enligt PBL. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.

 

Innehåll Kontrollansvarig enligt PBL

 • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
 • Lagen om skyddsrum och  Förordningen om skyddsrum
 • Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor
 • Kulturmiljölagen
 • Entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen med fokus på AB04, ABT06, ABS18
 • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
 • Kännedom om kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004
 • Tentamen

Krav för att bli certifierad kontrollansvarig:

 • Teknisk utbildning med utbildningsintyg
 • Projektlista som visar på erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet 
 • Lämplighetsintyg som påvisar lämplighet för uppgiften
 • Intyg från godkänd tentamen efter kursen Kontrollansvarig enligt PBL där du får kunskap om relevanta lagar och regelverk

Läs gärna mer på Boverkets hemsida eller på certifieringsorganens hemsidor RI.SE eller KIWA. Certifikatet gäller i fem år och därefter krävs en ny tentamen.
 

Målgrupp

Du som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL eller du som vill ha motsvarande kunskap som beställare eller entreprenör. 

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar och avslutas med tentamen. I priset ingår digital kursdokumentation samt ett ordinarie tentamenstillfälle. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och lunch. Om du inte vill genomföra sista dagens tentamen avgår kostnaden för tentamen.

Tag med boken Lagtextens Byggregler eller motsvarande då dessa inte ingår i kursavgiften. Lagtextens Byggregler kan beställas hos av Byggakademin i samband med anmälan. Observera att Certifieringsorganet inte godtar digital kursdokumentation. Eventuell omtentamen skrivs hos valfritt certifieringsorgan till självkostnadspris.

Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning

För dig som är kontrollansvarig N eller K och som behöver förnya ditt certifikat erbjuder vi även kursen Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning.

Erbjudande

Boka 4 betala för 3

Vid anmälan av 4 deltagare till samma kurstillfälle bjuder vi på en kursavgift. Erbjudandet gäller upp till 8 personer. Konferenspaket, eventuell kurslitteratur och tentamen tillkommer för den 4:e och 8:e deltagaren. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter. Ring oss så hjälper vi dig boka med rabatt!Kommande kurstillfällen

27 - 29 november
Stockholm
9 platser kvar
13 - 15 maj 2020
Stockholm
19 platser kvar

Pris

16 500 SEK exkl moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!