Kontrollansvarig enligt PBL | en kurs på Byggakademin.com

Kontrollansvarig enligt PBL

« Tillbaka

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL. I kursen ingår tentamen men inte certifiering.
 

Innehåll

  • Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 särskilt kontrollplan kap. 10 3-14§§, 189-21§§ samt bygglovsprocessen kap. 9-10§§
  • Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar t.o.m. BBR 22
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder EKS 8 och 9
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS09, Konsumenttjänstlagen mm
  • Arbetsmiljölagen samt föreskrift om Asbest
  • Lagar om färdigställandeskydd, skyddsrum och skydd mot olyckor
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004
  • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
  • Tentamen

Målgrupp

Du som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL.

Omfattning

Kursen omfattar fyra dagar inklusive tentamen. I priset ingår digital kursdokumentation, tentamen samt måltider. Deltagare tar med sig eget exemplar av BBR samt AB04 och ABT 06.

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 10 procent rabatt. 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Datum för kurs

ons 21 - tor 22 nov 08:30-16:00ons 12 - tor 13 dec 08:30-16:00
Stockholm
20 platser kvar

 

Pris

8 900 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!