Kontrollansvarig enligt PBL | en kurs på Byggakademin.com

Kontrollansvarig enligt PBL

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

21 - 23 november
Stockholm
17 platser kvar
22-24 maj 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
19 platser kvar

Kontrollansvarig enligt PBL

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.

 

Innehåll

  • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar
  • Boverkets byggregler (BBR)
  • Lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
  • Lagen om skyddsrum och  Förordningen om skyddsrum
  • Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor
  • Kulturmiljölagen
  • Entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen med fokus på AB04, ABT06, ABS09
  • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
  • Kännedom om kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004
  • Tentamen

Målgrupp

Du som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL.

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar. I priset ingår digital kursdokumentation, tentamen samt måltider. Deltagare tar med sig eget exemplar av BBR samt AB04 och ABT 06. Eventuell omtentamen skrivs hos valfritt certifieringsorgan till självkostnadspris.

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Kommande kurstillfällen

21 - 23 november
Stockholm
17 platser kvar
22-24 maj 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
19 platser kvar

Pris

15 000 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!