Föreläsare på Byggakademin

Föreläsarna på Byggakademin är de bästa i branschen med djup kunskap inom sina respektive fackområden.

De flesta av dem har en akademisk bakgrund, för att nämna några; professor inom byggproduktion, docent inom geoteknik, senior ledarskapskonsult och en av fem ”Leading Individual” inom offentlig upphandling. Deras erfarenheter sträcker sig från ledande befattningar som VD, arbetschef, miljöchef, projekt- och byggledare, arbetsledare, advokat, till arkitekt på stora företag som Zengun, Sensum AB, Sweco, Tyréns och Skanska.