Fredrik Söderman – Platsgjutning av betong – Klass II-U

Fredrik Söderman, föreläsare på utbildningen Platsgjutning av betong – Klass II-U har mångårig erfarenhet från entreprenadbranschen och har bland annat varit kvalitetsansvarig för betong och stål i många byggprojekt. Fredrik är idag byggledare för konstruktionsbyggnad av tvärbanan samt driver egen konsultverksamhet. Han är utbildad byggproduktionsledare med certifieringar inom CA- Stål, betong, EN ISO 9712, Betong klass 1&2.  Fredrik säger, ”Utbildning och fortbildning är en viktig en del av mitt yrkesliv och det känns naturligt att dela med mig av min erfarenhet och kunskap. Det är också väldigt roligt och givande att undervisa. Klass II är en mycket viktig behörighetsgivande kurs för hela betongsektorn.”

Magnus Stjerndahl – Installations- och energisamordning

Magnus Stjerndahl, civilingenjör med licentiatexamen från Installationsteknik, utbildar blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i kurser för installationsteknik och energieffektivisering. Magnus arbetar som energiexpert i nätverk för energieffektivisering inom såväl livsmedelsbutiker, produktion och industri som med enskilda byggnader och hela bestånd av fastigheter. Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag, och haft utbildningsansvar i kurser i energieffektivisering och installationsteknik. Idag arbetar Magnus som installationssamordnare i stora projekt och har tidigare haft följande befattningar: Senior Energikonsult/Partner, ÅF, Infrastruktur, Senior Energikonsult, Borås energi och miljö, Teknisk Specialist och Bengt Dahlgren AB, Konsult/Industridoktorand.

Läs mer om föreläsaren »