Erik – Fuktsäkerhetskurser

Erik är diplomerad fuktsakkunnig och föreläsare på Fuktsäkerhetskurserna. Han hjälper dagligen kunder inom fastighetsbranschen med att fuktsäkra byggnader. Arbetet fokuseras på projektering och produktion inom nybyggnad samt större om- och tillbyggnadsprojekt.

Erik är föreläsare på följande kurser:

Fuktsäkerhet grundkurs

Fuktsäkerhet produktion

Fuktsäkerhet projektering