Johnny Kellner – Miljöansvar i byggbranschen

Johnny Kellner är föreläsare på kursen Miljöansvar i byggbranschen. Han har flera års erfarenhet i ledande befattningar inom byggsektorn hos Sweco, JM och Veidekke Bostad i byggteknik och som miljöchef. Senast miljöchef för Veidekke Sverige. Samarbete med KTH i flera FoU-projekt. Tidigare ordförande i miljögruppen hos Byggmästareföreningen i Stockholm. Fick år 2018 Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering för lång miljögärning.

”Att föreläsa är stimulerande eftersom man träffar likasinnade människor,” säger Jonny.

Odd Wikner – Kalkyl- och anbudsarbete samt Inköp för alla i byggsektorn

Odd Wikner, har mångårig erfarenhet av inköps- och kalkylfrågor från sitt arbete. Odd har tidigare arbetat som Kalkylchef och distriktinköpsledare på Skanska där anbudsarbete och inköp i projekt varit tongivande aktiviteter. Han anser att god projektering med givna förutsättningar säkrar kostnader och kvalitéer vilket resulterar i lyckade inköp och säkra ekonomiska prognoser. De senaste åren som Distriktinköpsledare och som inköpare på projekt har givet en dimension till i projektekonomins förutsättningar. Kursledaren säger, “Jag tycker kalkyl och inköpsfrågor är väldigt inspirerande att arbeta med och det är här projektets ekonomiska förutsättningar skapas.”

Läs mer om föreläsaren »