Johnny Kellner – Miljöansvar i byggbranschen

Johnny Kellner är föreläsare på kursen Miljöansvar i byggbranschen. Han har flera års erfarenhet i ledande befattningar inom byggsektorn hos Sweco, JM och Veidekke Bostad i byggteknik och som miljöchef. Senast miljöchef för Veidekke Sverige. Samarbete med KTH i flera FoU-projekt. Tidigare ordförande i miljögruppen hos Byggmästareföreningen i Stockholm. Fick år 2018 Samhällsbyggarnas pris Excellence in Civil Engineering för lång miljögärning.

”Att föreläsa är stimulerande eftersom man träffar likasinnade människor,” säger Jonny.