Vår mission

- Att vara bäst på utbildning i byggsektorn

Vi utbildar alla i byggsektorn. Vår mission är att vara det bästa utbildningsföretaget för alla i byggsektorn.

För oss innebär det att vi har kunniga, inspirerande föreläsare som är väl förankrade i byggsektorn, är goda pedagoger och som älskar att lära ut och som gärna delar med sig av egna erfarenheter.

Vi vill att våra föreläsare ska se varje enskild kursdeltagare och erbjuda sig att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov.

Det vi lär ut ska du som kursdeltagare kunna använda direkt i din verksamhet och ha nytta av från dag ett.

Vårt mål är att du går från oss lite klokare och med svikt i stegen för att gripa an din framtida yrkesverksamhet. Vi är ett familjeföretag där allt är möjligt och där alla ska känna sig varmt välkomna.

Våra kärnvärden

Familjära och personliga

Vår företagskultur är familjär, trevlig och personlig. Vi är unika genom vår höga kvalitet på våra utbildningar, inspirerande kunniga lärare och vår personliga service. Våra medarbetare har alltid kunden i fokus och gör alltid sitt bästa för att uppnå bästa kundnöjdhet.

Moderna samhällsutvecklare

Vi är moderna, nytänkande samhällsutvecklare med en positiv framtidstro som hjälper våra kunder att skapa ett säkrare, vackrare och tryggare samhälle. Vi har ett arbetsklimat där det är högt i tak med möjlighet till utveckling. Vi är snabbfotade och anpassar oss snabbt till marknadens förutsättningar genom att ligga i framkant med vårt arbetssätt, pedagogik och högteknologiska lösningar.

Glädjefulla och kreativa

Vår organisation speglar den pedagogik vi lär ut som är glädjefull och inspirerande och alltid utgår från individens behov för att hitta nya kreativa och effektiva arbetssätt. Vi följer alltid upp med lösningar baserade på aktuella händelser från byggsektorn. Våra utbildningar ger kunskaper och färdigheter som leder till förändring och personlig utveckling vilket bidrar till en positiv företags- och samhällsutveckling.

Professionella

Vi är alltid seriösa i bemötandet mot kunden i allt vi gör från kundkontakt före, under och efter utbildningarna. Kunden ska känna sig trygg och väl omhändertagen under utbildningen och med den kunskap de tar med sig efter utbildningen. Våra kunder ska uppleva att de har igen sin investering direkt.