Byggakademins webbplats

Webbplatsen www.byggakademin.se är Byggakademin AB:s officiella webbplats.

Här kan du läsa om:

  1. Byggakademins integritetspolicy – hur vi hanterar personuppgifter

  2. Användning av cookies

  3. Ansvarig utgivare

1. Byggakademins integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och därför behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vår integritetspolicy är uppdaterad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi samlar in dina personuppgifter för att du ska få en bättre upplevelse av vår webbplats och våra kurserbjudanden.

Hantering av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggakademin AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna som Byggakademin AB samlar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och hantera såväl våra (Byggakademins) förpliktelser som dina önskemål. Syftet är att du ska få en bättre upplevelse av Byggakademins webbplats och våra kurserbjudanden. Byggakademin kan komma att behandla de personuppgifter du lämnat för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, marknadsföra våra tjänster, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Du får ett mejl till din e-post ett par gånger i månaden där vi marknadsför våra tjänster. Skicka e-post till kontakt@byggakademin.com om du vill avbryta prenumerationen.

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig samlas in. Till exempel:

 1. Person- och kontaktinformation (namn, telefonnummer och/eller e-postadress). Vid bokning av utbildning även organisationsnummer, adress, kundnummer och arbetsplats, information vi behöver för att administrera din utbildning, samt för att få kontakt med dig.
 2. Enhetsinformation. T.ex. IP-adress, tidszon, språkinställningar, webbläsarinställningar, plattform och skärmupplösning m.m.  Denna information lämnar du när du besöker vår webbplats. Läs mer i avsnittet om Cookies. Informationen används enbart i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
 3. Geografisk information. Din geografiska placering används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå.
 4. Information om utbildningar som du visat intresse för på vår webbplats. Detta för att du kan få relevant och anpassad information.
 5. Cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Detta görs för att du ska få en bättre upplevelse på vår webbplats, samt i analytiskt syfte. Läs mer om Cookies längre ner.
 6. För deltagare på våra utbildningar sparar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna leverera överenskommen tjänst. Det kan exempelvis vara information om allergi eller annat önskemål om specialkost och kontaktuppgifter.

Personuppgifter för deltagare du i egenskap av beställare ger oss

Du som delger oss personuppgifter för deltagare och personal i er verksamhet är ansvarig för att du har rätt att delge oss den informationen. Dessa personuppgifter behandlar vi enligt vår integritetspolicy.

Vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part

För att fullgöra vissa åtaganden kan dina personuppgifter behöva delges en tredje part. Till exempelvis vid digitala analyser online i samband med utbildning där analysverktygen tillhandahålls av tredje part, när vi behöver informera om önskemål kring kost och allergier till leverantörer av förtäring samt delge dina uppgifter till eventuella kontrakterade, externa utbildningskonsulter. I dessa lägen ansvar vi för att personuppgiftbiträdesavtal upprättats med tredje part och inte sparas längre än nödvändigt för att våra åtaganden gentemot dig som kund ska kunna fullgöras.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vår integritetspolicy täcker de delar rörande personuppgifter för kund vi ansvarar för. Önskar du upprätta ett personuppgiftbiträdesavtal är du välkommen att kontakta oss med ett förslag på avtal utformat utifrån er policy och era riktlinjer.
Vi ansvarar för att teckna personuppgiftbiträdesavtal med de eventuella tredjepartsleverantörer som används för personuppgifter för dig som kund.

Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, besök på vår webbplats, mejl och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register.

Dina personuppgifter lagras endast så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Du kan ta tillbaka ditt godkännande när du vill. Det får dock inte förhindra oss att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om personuppgifter du lämnat till Byggakademin, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna och varifrån uppgifterna har hämtats. Om du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring från Byggakademin har du rätt att anmäla det till oss.

Vi raderar alla uppgifter vi har om dig när de inte längre behövs för att uppfylla våra åtaganden och ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

Kontaktuppgifter rörande personuppgiftshantering

Oavsett vilket ärende du har är adressen: Byggakademin Sverige AB, Vikingavägen 17c, 133 33 Saltsjöbaden och telefonnummer 010 – 22 81 555. Du kan också skicka e-post till kontakt@byggakademin.se

2. Användning av cookies

En cookie eller kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner på webbplatser. Informationen i kakan kan användas för att följa hur användare surfar. De som besöker en webbplats med kakor ska få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor enligt lagen om elektronisk kommunikation. Ett samtycke till att kakor används behövs av användaren.

Post & Telestyrelsen definierar en cookie enligt följande:

”En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.”

Vårt syfte med att använda kakor är för att anpassa våra tjänster så bra som möjligt utifrån din användning. Till exempel används kakan för att kunna visa information kopplad till de sidor som är relevanta för kakan. Kakan visar även om du besökt vår webbplats tidigare. Vårt syfte med kakor är inte att lagra personlig information om dig. Syftet är att göra ditt besök hos oss bättre och att kunna följa antalet besökare på vår webbplats samt som grund för statistik och analys.

Du kan själv välja en inställning på din webbläsare för att få ett meddelande innan en webbplats skickar en kaka till din dator och vilka kakor som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Du kan fortfarande besöka vår webbplats även om du väljer att inte acceptera några kakor men vissa funktioner kanske inte fungerar.

Konverteringsmätning med Facebookpixel

Vi använder en Facebookpixel på vår webbplats för att kunna analysera datatrafik och marknadsföringsresultat, och tillhandahålla relevanta annonser till dig. Pixeln aktiverar en kaka som lagras på din dator och sedan kan anropas på nytt. Tack vare pixeln kan vi samla in och analysera information om Facebook-annonser och deras effekt. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss kan inte kopplas till någon individ.

Facebookpixeln tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder kakor. Informationen som genereras av sådan kaka genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) skickas vidare till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan till oss på Byggakademin AB och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google har rätt att överföra informationen till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

3. Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare av webbplatsen är Byggakademin Sverige AB. Har du frågor om oss, behöver du ytterligare information, vill du komma i kontakt med oss eller har du synpunkter på informationen här på webbplatsen kan du alltid kontakta oss på telefon 010 – 22 81 555 eller e-post kontakt@byggakademin.se.