Jonas Mejhert – AMA AF 21

Jonas Mejhert, ingenjör med anläggningsinriktning är föreläsare på kursen AMA AF 21. Jonas har många års erfarenhet av att vara byggledare och projektledare och är verksam som konsult inom stora stadsutvecklingsprojekt. Han har erfarenhet från produktionsplanering och administration i stora projekt inom det tekniska området samt bred kunskap inom samhällsbyggnadsprocessens alla delar, från planering och utredning till projektering, upphandling och genomförande, särskilt inom teknisk försörjning och dagvattenfrågor. Vidare har han god erfarenhet av att både upprätta och granska förfrågningsunderlag för entreprenader och har även hjälpt kunder med att skapa mallar för beskrivningar, mängdförteckningar med mera inom AMA-systemet.

Jonas är föreläsare på kursen:

AMA AF 21