Richard McCarthy – Platsgjutning av betong – Klass II-U

Richard McCarthy är föreläsare på Betongkurs klass II – Platsgjutning av betong. Han har mångårig erfarenhet från entreprenadbranschen och har bland annat varit kurschef vid CBI Betonginstitutet (f.d. RISE) och teknisk chef på Linotol (idag som konsult). Richard är idag VD för Svenska Betongföreningen och har egen konsultverksamhet. Akademisk bakgrund är civilingenjör väg- och vattenbyggnad samt licentiatexamen. Richard säger, ”Utbildning har utgjort en stor del av mitt yrkesliv och det känns naturligt att fortsätta med det. Det är väldigt roligt och givande att undervisa. Klass II är en mycket viktig behörighetsgivande kurs för hela betongsektorn.”

Richard är föreläsare på kursen:

Platsgjutning av betong – Klass II-U