Mats Åström – Installations- och energisamordning

Mats Åström, högskoleingenjör, med inriktning mot bygg, VVS och energi, föreläsare på kursen Installation- och energisamordning. Mats arbetar idag bland annat med energi- och installationssamordning, projekteringsledning installationer, deklarationer, kartläggningar mm för såväl bostäder, lokaler och olika typer av verksamheter. Genom åren har Mats arbetat som byggledare, VVS projektör, installations- och energisamordnare och energiingenjör och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Mats tycker det är kul att dela erfarenheter och bidra till att öka kunskapen om installationer och energi.

Mats är föreläsare på kursen:

Installations- och energisamordning