Mats Åström – Installations- och energisamordning

Mats Åström, högskoleingenjör, med inriktning mot bygg, VVS och energi, föreläsare på kursen Installation- och energisamordning. Mats arbetar idag bland annat med energi- och installationssamordning, projekteringsledning installationer, deklarationer, kartläggningar mm för såväl bostäder, lokaler och olika typer av verksamheter. Genom åren har Mats arbetat som byggledare, VVS projektör, installations- och energisamordnare och energiingenjör och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Mats tycker det är kul att dela erfarenheter och bidra till att öka kunskapen om installationer och energi.

Magnus Stjerndahl – Installations- och energisamordning

Magnus Stjerndahl, civilingenjör med licentiatexamen från Installationsteknik, utbildar blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i kurser för installationsteknik och energieffektivisering. Magnus arbetar som energiexpert i nätverk för energieffektivisering inom såväl livsmedelsbutiker, produktion och industri som med enskilda byggnader och hela bestånd av fastigheter. Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag, och haft utbildningsansvar i kurser i energieffektivisering och installationsteknik. Idag arbetar Magnus som installationssamordnare i stora projekt och har tidigare haft följande befattningar: Senior Energikonsult/Partner, ÅF, Infrastruktur, Senior Energikonsult, Borås energi och miljö, Teknisk Specialist och Bengt Dahlgren AB, Konsult/Industridoktorand.

Läs mer om föreläsaren »