Anders Thorén – Schaktansvarig – Säker schakt

Anders Thorén, civilingenjör från LTH inom väg och vattenbyggnad, är föreläsare på utbildningen Schaktansvarig – Säker schakt. Anders har bred erfarenhet av geoteknisk projektering från tidiga skeden till praktiska frågeställningar vid entreprenaders genomförande.

Anders säger, ”Jag tycker om att föreläsa eftersom jag gärna vill koppla samman teori med praktik, som jag anser vara väsentligt inom mitt yrke som geotekniker och geokonstruktör. Utmaningen med bygg- och anläggningsprojekt är mångfalden av frågeställningar från jordmekanik till utförande, upphandling och arbetsmiljö, och där kompetensen är betydelsefull. Jag tycker därför det är viktigt att dela med mig av kunskap och lärdomar.

Idag arbetar han som tekniskt stöd åt beställare och entreprenörer vid projektering och utförande av både utförande- och totalentreprenader. Anders arbetar också som tekniskt sakkunnig i tvistemål. Anders har deltagit i många stora infrastrukturprojekt som projektör och geotekniskt expertstöd bland annat Mälarbanan, Botniabanan, Hallandsåstunneln och nya tunnelbanan i Stockholm. Vidare var Anders med och startade konsultföretaget GeoMind och laboratorieföretaget LabMind som idag består av ca 40 personer specialiserade inom jordmekanik och geokonstruktioner.

Anders är föreläsare på kursen:

Schaktansvarig – Säker schakt