Anders Thorén

Anders Thorén, civilingenjör från LTH inom väg och vattenbyggnad, är föreläsare på utbildningen Schaktansvarig – Säker schakt. Anders har bred erfarenhet av geoteknisk projektering från tidiga skeden till praktiska frågeställningar vid entreprenaders genomförande.

Anders säger, ”Jag tycker om att föreläsa eftersom jag gärna vill koppla samman teori med praktik, som jag anser vara väsentligt inom mitt yrke som geotekniker och geokonstruktör. Utmaningen med bygg- och anläggningsprojekt är mångfalden av frågeställningar från jordmekanik till utförande, upphandling och arbetsmiljö, och där kompetensen är betydelsefull. Jag tycker därför det är viktigt att dela med mig av kunskap och lärdomar.

Idag arbetar han som tekniskt stöd åt beställare och entreprenörer vid projektering och utförande av både utförande- och totalentreprenader. Anders arbetar också som tekniskt sakkunnig i tvistemål. Anders har deltagit i många stora infrastrukturprojekt som projektör och geotekniskt expertstöd bland annat Mälarbanan, Botniabanan, Hallandsåstunneln och nya tunnelbanan i Stockholm. Vidare var Anders med och startade konsultföretaget GeoMind och laboratorieföretaget LabMind som idag består av ca 40 personer specialiserade inom jordmekanik och geokonstruktioner.

Håkan Larsson – AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning och Byggledarutbildningen

Håkan Larsson, 38 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn både i rollen som entreprenör och beställare, arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och är föreläsare på AMA anläggning 20 & MER 20 fördjupning samt Byggledarutbildningen. Håkan beskriver sig själv som en lagspelare med en verktygslåda bestående av lång erfarenhet, kompetens, kommunikationsförmåga och ett brinnande engagemang. I och med hans erfarenhet från tiden som entreprenör i kombination med olika roller inom beställarorganisationen så har han ett helhetsperspektiv på de problemställningar som såväl beställare som entreprenör ofta står inför i sina projekt.
Kursledaren säger, ”Mitt brinnande engagemang för branschen som helhet gör att jag även valt att föreläsa om den kunskap jag inhämtat under mina år som entreprenör och beställare. En kunskap vars grund hämtas från våra standardkontrakt och våra unika regelverk. Det är därför viktigt att framför allt yngre medarbetare kommer rätt in där, och lär sig förstå grunderna till våra kontrakt och regelverk. Jag hoppas att ökad kunskap skall leda till minskade tvister och en trevligare arbetsmiljö för oss alla inom byggbranschen”

Läs mer om föreläsaren »