Anne Landin – Projektplanering

Föreläsaren Anne Landin har ett flertal förtroendeuppdrag både inom akademi och näringsliv.

Anne Landin är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och Vatten med mångårig erfarenhet av forskning inom kvalitetssäkring och kunskapsuppbyggnad. Anne har även erfarenhet som konsult inom näringslivet exempelvis genom behörighetsutbildningar för kvalitetsansvariga samt som projektansvarig för revision och utveckling av kvalitetssystem.