Lovisa Perneryd – ABK 09 och Entreprenadjuridik grundkurs

Lovisa Perneryd  är advokat och föreläser inom entreprenad- och konsulträtt. Lovisa verkar främst inom tvistelösning samt entreprenad- och konsulträtt. Lovisa är anställd på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Hon har erfarenhet av biträde i komplicerade domstols- och skiljeförfarandeprocesser, löpande projektrådgivning i omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt, avtalsförhandling samt upprättande och granskning av kontraktshandlingar.

Lovisa är föreläsare på följande kurser:

Entreprenadjuridik grundkurs

ABK 09