Jens Nilsson

Jens Nilsson är advokat och föreläser inom offentlig upphandling. Han är anställd på Kilpatricks Stockholmskontor som rankas högt inom flera verksamhetsområden. Jens verkar främst inom upphandlingsrätt och har bred erfarenhet av att lämna rådgivning till leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter i en upphandlings samtliga skeden. Jens omnämns och rekommenderas inom området offentlig upphandling av rankningsinstitutet the Legal 500.