Christer Törnros – Arbetsledarutbildning II och Ansvarig hantverkare

Christer Törnros, föreläsare på kurserna Arbetsledarutbildning II och Ansvarig hantverkare, har lång erfarenhet av byggsektorn i roller som projektchef, projektledare, besiktningsman, platschef samt byggledare. Hans erfarenheter kommer främst från entreprenadsidan där han arbetat med bostäder, samhällsfastigheter som skolor, förskolor, sjukhus, vårdhem och köpcentrum. Projekten har varit såväl nyproduktion som renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Han har bland annat ansvarat för projektering, upphandling, organisation, besiktning och projektledning med fokus på kvalitet, tid och ekonomi. Som person är han kommunikativ, relationsbyggande och analytisk. Han är trygg och stabil med god självinsikt och hanterar sina arbetsrelationer på ett professionellt sätt.