Magnus Thörn – AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning samt Byggledarutbildning

Föreläsaren Magnus Thörn arbetar idag som projekt- och byggledare på SENSUM AB och är föreläsare på kursen AMA Anläggning 20 & MER 20 Fördjupning samt Byggledarutbildning.

Magnus är Byggnadsingenjör med 27 års erfarenhet inom mark- och infrastruktursektorn, både i rollen som entreprenör och beställare. Magnus är analytisk, lugn och målinriktad. Han har en strak drivkraft och äger förmågan att entusiasmera samt att få gruppen att dra åt samma håll. Magnus har som eget mål att verka som en länk mellan projektering och produktion med syfte att få en bättre, prisvärd och produktionseffektiv produkt. Målet med att föreläsa är att kunna dela med sig av sina erfarenheter med syfte om att försöka vidareutveckla bygg- och anläggningsbranschen.

Sten Herbert – BAS-P och BAS-U uppdatering

Sten Hebert, sedan 20 år konsult inom miljö- och arbetsmiljöområdet, med fokus på byggsektorn. Har genomfört uppdrag för företag, organisationer, myndigheter och kommuner. Idag är uppdragen främst inriktade på utbildning/kurser, i huvudsak BAS-P/-U. Har fram till 2017 varit anställd på KTH och utbildat byggingenjörer på KTH inom miljö och arbetsmiljö. Har tidigare varit miljöchef på NCC. Det som Sten uppskattar som föreläsare är att ingen kurs är den andra lik och att man ständigt möter nya frågeställningar i diskussionerna med deltagarna.

Läs mer om föreläsaren »

Mattias Wittgren – Entreprendajuridik fördjupning

Mattias Wittgren är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor. Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige. Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö.

Läs mer om föreläsaren »