BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. BAS-P och BAS-U ska skapa förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras säkert. Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U uppdatering vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U och som känner att du behöver en repetition och uppdatering av lagstiftning och dessutom behöver få inspiration och verktyg till att kunna styra arbetsmiljöarbetet ännu mer effektivt.

Kursmål

 • Du har fått en repetition av grundutbildningen BAS- P och BAS-U – roller, ansvar och de viktigaste föreskrifterna
 • Du har fått en genomgång av de senaste ändringarna och nyheterna inom lagstiftningen
 • Du har fått verktyg och kunskap hur du kan arbeta för en säkrare arbetsplats
 • Du kommer känna till framgångsfaktorer för en säker byggarbetsplats

Målgrupp

Kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U uppdatering vänder sig till dig som arbetar som BAS-P och /eller BAS-U.

Förkunskaper

Du bör ha gått tredagarskursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare hos Byggakademin eller annan motsvarande kurs. Rekommendationen är att uppdatera sig vart femte år.

Innehåll

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering ger dig en repetition och uppdatering av kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna agera som BAS-P under planering- och projekteringsskedet eller som BAS-U under utförandeskedet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. På kursen finns tid för att diskutera frågeställningar som du har mött som Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U.

Agenda

 • Kort repetition av grundkurs – roller, ansvar, lagstiftning
 • Genomgång av ändringar i relevanta föreskrifter för BAS-P och BAS-U
 • Genomgång av nya relevanta föreskrifter för BAS- P och BAS-U
 • Hur arbeta för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö
 • Verktyg för att kunna styra entreprenörer (avtal, sanktionsavgifter, rutiner, riskstyrning mm)
 • Hur skapa en god säkerhetsmedvetenhet och kultur
 • Uppföljning av arbetsmiljön
 • Framgångsfaktorer för en säker byggarbetsplats
 • Kursen utgår från verklighetsbaserade scenarier som en BAS-P eller BAS-U kan stå inför och du kommer innan kursstart ha möjlighet att meddela kursledaren de frågeställningar du önskar ta upp

Praktisk information

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering omfattar en dag. I priset ingår digital kursdokumentation samt att vissa övningar skrivs ut och delas ut.

Kommande kurstillfällen

1 dag på 18 sep 08:00-16:00
Schema
18 sep 08:00-16:00
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
1 dag på 18 sep 08:00-16:00
Schema
18 sep 08:00-16:00
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
1 dag på 26 sep 08:00-16:00
Schema
26 sep 08:00-16:00
Stäng
Göteborg
Platser kvar

Pris:

5 900 SEK exkl. moms

Pris:

5 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

1 dag

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

1 dag på 18 sep 08:00-16:00
Schema
18 sep 08:00-16:00
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
1 dag på 18 sep 08:00-16:00
Schema
18 sep 08:00-16:00
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
1 dag på 26 sep 08:00-16:00
Schema
26 sep 08:00-16:00
Stäng
Göteborg
Platser kvar

Föreläsare på kursen

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering omfattar en dag. Kursen startar klockan 8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Frågor och svar om BAS P & BAS U

VARFÖR BEHÖVS EN BAS-P?

För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Även om det finns en BAS-P så är alltid byggherren övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och för projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att se till att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

VARFÖR BEHÖVS EN BAS-U?

Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnare att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE, att uppdatera arbetsmiljöplanen, att det finns en gemensam skyddsorganisation som samverkar med varandra, att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och att förarna har rätt utbildning. Uppgifterna är fler men som BAS-U är du inte ensam utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.

KAN JAG GÅ KURSEN PÅ ENGELSKA?

Byggakademin erbjuder även BAS-P and BAS-U certificate english course för dig som vill gå kursen på engelska.