Arbetsledarutbildning på engelska

Arbetsledarutbildning på engelska

Arbetsledarutbildning på engelska ger dig de verktyg och kunskaper som du behöver för att axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Vi hjälper dig att snabbt komma in i rollen och utveckla ditt ledarskap genom personlig effektivitet och bättre kommunikation.

The Supervisor training course in English gives you the tools and knowledge you need to take on the role as supervisor or site manager at a construction site. The Supervisor training course in English is aimed for supervisors and site managers. The education comprises 5 days with one / two course days per week. The course gives you opportunities to grow your skills and learn how to run your projects more efficiently.

Kursmål

 • När du avslutat Arbetsledarutbildning på engelska kommer du att ha kunskaper och verktyg för att på ett bra sätt kunna axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- och anläggningsprojekt
 • Du kommer få verktyg för att skapa goda administrativa rutiner
 • Du kommer få rutiner för att arbeta strukturerat med målstyrning och att lägga upp jobben så att ekonomi och tidplaner hålls
 • Du kommer att få ökad förståelse för kommunikation och gruppdynamik och få verktyg för att lägga upp och styra möten effektivt som till exempel UE möten och arbetsberedningar
 • Du kommer få verktyg för ekonomisk uppföljning, ÄTA hantering och planering av inköp
 • Du kommer få kunskap om hur avtal / kontrakt tolkas så att du säkert vet vad kunden har köpt och kan bedöma risker när du avslutat arbetsledarutbildningen

 

 • When you have completed the Supervisor training course in English, you will have the knowledge and tools to effectively assume the role of supervisor/site manager in a construction and civil engineering project
 • You will get tools to create good administrative routines
 • You will get routines for working in a structured way with goal management and for setting up jobs so that finances and schedules are kept
 • You will gain an increased understanding of communication and group dynamics and get tools to set up and manage meetings effectively, such as UE meetings and work preparations
 • You will get tools for financial follow-up, ÄTA management and planning of purchases
 • You will gain knowledge of how agreements / contracts are interpreted so that you know for sure what the customer has bought and can assess risks when you have finished the supervisor training

Målgrupp

Vår Arbetsledarutbildning inom bygg- och anläggning vänder sig främst till produktionsledande personal såsom arbetsledare, platschefer och entreprenöringenjörer/projektingenjörer men också yrkesarbetare som ska in i rollen som arbetsledare.

The Supervisor training course in English is aimed for supervisors and site managers.

Förkunskaper

För att gå arbetsledarutbildningen bör du ha arbetat som arbetsledare eller platschef i minst sex månader.

Some knowledge from building construction is recommended.

Innehåll

Arbetsledarutbildning på engelska går grundläggande igenom alla delar av ett projekt från start till mål. Arbetsledarutbildningen inleds med att du lär dig läsa kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06). Du lär dig olika planeringsmetoder, tar fram en kalkyl och upprättar en tidplan. Senare under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med avstämningar och prognoser, göra bra inköp, hantera ÄTA, styra UE och produktionen till exempel med hjälp av arbetsberedning och olika möten till att slutligen avsluta projektet där du lär dig allt om praktiska rutiner, kundnöjdhet och hur du återför den erfarenhet du lärt dig från projektet internt i din organisation.

The Supervisor training course in English gives you the full competence to work as a supervisor from start all the way to the end of a projekt.

Agenda

 • Arbetsledarutbildning på engelska går igenom byggprocessen, roller, ansvar, lagar och krav
 • Kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06)
 • Olika planeringsmetoder. Vikten av startmöte och planering samt hur man praktiskt tar fram en kalkyl och gör en tidplan
 • De ekonomiska begreppen och hur man arbetar med avstämningar och prognoser. Här lär du dig inköpsarbete, ÄTA-hantering och att styra UE samt att styra produktionen genom arbetsberedningar, rullande planering och veckomöten
 • Kommunikations- och mötesteknik. Tips på effektivare möten och att hålla presentation
 • Att avsluta projekt. Praktiska rutiner, kundnöjdhet och intern erfarenhetsåterföring
 • Personlig planering. Att styra sin egen tid genom att pressa tidstjuvar och delegera, ha ordning och reda och organisera sitt arbete

 

The course contains:

 • The construction process, roles, responsibilities, laws and requirements
 • Contract documents, AB04/ ABT 06
 • Planning methods, start-up meetings, calculation / scheduling
 • Financial concepts, reconciliations and forecasts, purchasing, “ÄTA” management and management of subcontractors
 • Communication and meeting techniques
 • To complete projects, practical routines, customer satisfaction
 • Personal planning and management of your own time. Learn how to delegate and to organize your work effeciently.

Praktisk information

Arbetsledarutbildning på engelska omfattar fem kursdagar med en till två kursdagar per vecka.

The education comprises five course days with one or two course days per week.

Vad behöver du för att undervisningen ska fungera från din dator?

Det du behöver är internetuppkoppling, minst 2 mbps, kamera, antingen datorns eller en extern kamera, headset eller datorns mikrofon och högtalare.

Du får en bokningsbekräftelse med instruktioner och en länk. Vi använder distansverktyget Zoom meetings för våra streamade online utbildningar. Du kan ladda ner Zoom-appen eller klicka på länken i bokningsbekräftelsen. Du kan även delta via webbläsaren men med något begränsad funktionalitet. På utsatt tid klickar du på länken. Din webbläsare startar kursen och därefter tar läraren över.

Kursmaterial får du via vår app innan kursstart. Eventuella skriftliga övningar och böcker skickar vi till dig innan kursstart. Var därför uppmärksam på mejl från Byggakademin i god tid innan kursen startar.

What do you need for the teaching to work from your computer?

What you need is internet connection, at least 2 mbps, camera, either the computer’s or an external camera, headset or computer’s microphone and speakers.

You will receive a booking confirmation with instructions and a link. We use the distance tool Zoom meetings for our streamed online trainings. You can download the Zoom app or click on the link in the booking confirmation. You can also participate via the browser, but with somewhat limited functionality. At the appointed time, click on the link. Your browser starts the course and then the teacher takes over.

You get course material via our app before the course starts. We will send you any written exercises and books before the start of the course. Therefore, pay attention to emails from Byggakademin well in advance of the start of the course.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

20 900 SEK exkl. moms

Pris:

20 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

5 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

The education comprises five course days with one or two course days per week. The course starts at 8.00 AM and ends at 4.00 PM. We provide lunch and coffee when you attend the course in a physical classroom.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.