BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

(5/5 3st recensioner)
Jonas Fryksdahl
WH bygg i Göteborg
BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

“Det var mycket jag lärde mig på kursen som jag inte visste om vad gäller arbetsmiljö och hur viktig det är”.

 

Daniel Hellblom
BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

“Gjorde BAS-U och BAS-P för Byggakademin och vår kursledare Fredrik Brandberg gjorde dessa tre dagarna väldigt intressanta. Stort tack för denna kursen 🙏👍😊 Kan varmt rekommendera detta upplägg 👍👍”

 

John Glommen
Bröderna Anderssons Måleri AB
BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

”Kursen kommer hjälpa oss förbättra vårt arbetsmiljöarbete”

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Utbildningen ger dig erforderliga arbetsmiljökunskaper för att effektivt och säkert kunna agera som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P eller BAS-U i bygg- och anläggningsprojekt. Vi på Byggakademin prioriterar säkerhet högt, och därför sträcker sig vår utbildning över tre intensiva dagar. Efter utbildningen kommer du ha alla förutsättningar för att bli säker i din roll och dina kollegor kommer kunna känna sig trygga. Detta är inte bara en utbildning; det är en investering i säkerhet och kvalitet för alla på din arbetsplats.

Vår tredagarsutbildningen följer strikt Arbetsmiljöverkets kunskapskrav enligt AFS 1999:3, AFS 2020:1, och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Genom att deltaga i vår kurs, kommer du inte bara uppfylla dessa regelverk, utan också få en djupare förståelse för hur du kan bidra till en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö. Utbildningen möter BKMA’s kravställning för BAS-P och BAS-U utbildning.

Kursmål

  • Efter avslutad utbildning ska du ha en god kännedom om gällande lag, förordning och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
  • Du ska ha fått tips och råd hur du praktiskt ska lägga upp ditt arbete som byggarbetsmiljösamordnare
  • Du ska kunna göra riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan med mera för att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till byggherrar eller uppdragstagare samt till den som kommer att ha arbetsuppgifter som BAS-P eller BAS-U.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunkaper men det är fördelaktigt att ha viss erfarenhet från byggbranschen.

Innehåll

Arbetsmiljölagen kräver att utsedd byggarbetsmiljösamordnare ska kunna styrka utbildning inom BAS-P och BAS-U samt erfarenhet för att inneha rollen. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P under planering- och projekteringsskedet eller som BAS-U under utförandeskedet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Du får en god kännedom i gällande lag, förordning och föreskrifter samt tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att skapa en säker arbetsmiljö i ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Nya Regler om Projektering och Byggarbetsmiljösamordning (träder i kraft 1 januari 2025)

Det är viktigt att notera att nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning träder i kraft den 1 januari 2025. Dessa regler gäller för byggherrar, projektörer (inklusive arkitekter, konstruktörer och andra medverkande), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet. Dessa föreskrifter ger också förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Vår kurs kommer att ge dig den kunskap som krävs för att vara förberedd för dessa kommande förändringar och för att säkerställa att du är uppdaterad med de senaste kraven inom byggsektorn.

Agenda

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS-P och BAS-U ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Tips hur du ska planera ditt arbete som byggarbetsmiljösamordnare
  • Praktisk hantering till exempel att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning, hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Praktisk information

Utbildningen omfattar tre dagar. De första två dagarna är en genomgång av lag och föreskrifter och den sista dagen behandlar hur arbetet praktiskt kan planeras och genomföras. Utbildningen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:3, AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos certifieringsorganen RISE eller KIWA.

I priset ingår digital kursdokumentation samt att vissa övningar skrivs ut och delas ut på plats.

Intyg, certifiering och ID06

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Utbildningen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:3, AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos certifieringsbolaget RISE. Byggakademin är ackrediterade att registrera BAS-P och BAS-U på ID 06 kortet. Detta väljer du vid anmälan och vi påminner dig redan nu om att du måste uppvisa legitimation vid tentamenstillfället.

Kommande kurstillfällen

3 dagar mellan 03 – 12 sep
Schema
03 – 04 sep
12 sep
Stäng
Göteborg
Platser kvar
3 dagar mellan 10 – 17 sep
Schema
10 – 11 sep
17 sep
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
3 dagar mellan 10 – 17 sep
Schema
10 – 11 sep
17 sep
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
3 dagar mellan 20 – 27 nov
Schema
20 – 21 nov
27 nov
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
3 dagar mellan 20 – 27 nov
Schema
20 – 21 nov
27 nov
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar

Pris:

10 900 SEK exkl. moms

Pris:

10 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

3 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

3 dagar mellan 03 – 12 sep
Schema
03 – 04 sep
12 sep
Stäng
Göteborg
Platser kvar
3 dagar mellan 10 – 17 sep
Schema
10 – 11 sep
17 sep
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
3 dagar mellan 10 – 17 sep
Schema
10 – 11 sep
17 sep
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
3 dagar mellan 20 – 27 nov
Schema
20 – 21 nov
27 nov
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
3 dagar mellan 20 – 27 nov
Schema
20 – 21 nov
27 nov
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar

Föreläsare på kursen

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA
Carola, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA

Carola Jansson säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.

Carola är föreläsare på följande kurser:

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöansvar för chefer

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningen omfattar 3 dagar. Kursen startar klockan 8.00 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra utbildningen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Frågor och svar om BAS P & BAS U

Varför behövs en BAS-P?

För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Även om det finns en BAS-P så är alltid byggherren övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och för projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att se till att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

Varför behövs en  BAS-U?

Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnare att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE, att uppdatera arbetsmiljöplanen, att det finns en gemensam skyddsorganisation som samverkar med varandra, att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och att förarna har rätt utbildning. Uppgifterna är fler men som BAS-U är du inte ensam utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.

Kan jag gå kursen på engelska?

Byggakademin erbjuder BAS-P and BAS-U certificate english course för dig som vill gå kursen på engelska.

Vad innebär BAS-P och BAS-U uppdatering?

Byggakademin erbjuder även kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Uppdatering som vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U. Kursen ger dig en genomgång av nyheter i lagstiftningen från de senaste åren och framför allt tips på arbetssätt och diskussioner hur olika problem kan hanteras.