Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn

(5.0)

– fördelarna och effekterna av en god arbetsmiljö

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

02 - 03 juni
Lärarledd livestreamad utbildning
17 platser kvar
07 oktober14 oktober
Lärarledd livestreamad utbildning
19 platser kvar

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn

Byggakademins BAM utbildningen går igenom lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och är anpassad för bygg- och anläggningsbranschen. Kursen tar upp fördelarna och effekterna av en god arbetsmiljö.

Vi utgår från exempel tagna från verkligheten och lägger extra fokus på två viktiga frågeställningar för oss verksamma i byggbranschen nämligen belastningsergonomi och säkerhetskultur. Belastningsergonomi är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Vi går igenom de vanligaste orsakerna och hur man kan arbeta proaktivt för att förebygga skador så långt som möjligt. För att nå visionen noll olyckor och skador räcker det inte med att vi gör riskanalyser och köper skyddsutrustning utan riskanalyserna måste följas och utrustningen användas. Det är här vi anser att en medveten skapad säkerhetskultur är viktig. Hur kan vi aktivt och tillsammans med våra kollegor skapa en arbetsmiljö och kultur som innebär att man är aktsam både om sig själv och andra så att vi håller hela vårt yrkesliv? Och hur skapar vi lugn och harmoni i projekten trots tajta tidplaner och tuffa krav?

Vi ger kursdeltagaren den kunskap som krävs för att kunna säkerställa att en verksamhet lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Kursen ger även kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten. Vi varvar teori med diskussioner och praktiska övningar från byggbranschen. Här får deltagarna möjligheten att relatera lagar och föreskrifter till det som behöver göras i den egna verksamheten för att kunna utveckla ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Nyttan med kursen
"Ökad medvetenhet, viktiga frågor",
 Patrik Larsson, Region Örebro Län

Innehåll Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn

  • Varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?
  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive roller i arbetslivet, hur vi kan arbeta systematiskt med arbetsmiljön och hur samverkan kan ske
  • Arbetsgivaransvar och delegering
  • Viktiga föreskrifter specifikt för bygg- och anläggningsbranschen såsom buller, vibrationer, kemiska hälsorisker, asbest, syntetiska oorganiska fibrer, kvarts och byggnads samt anläggningsarbete 
  • Identifiera och hantera faktorer som är både positiva och negativa för arbetsmiljön, att göra riskbedömningar och gå skyddsronder
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, hur skapar vi en bra säkerhetskultur
  • Hur fungerar vår kropp, hur kan vi förebygga ergonomiska skador

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er som fått en roll som chef, arbetsmiljöombud, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Inga krav på förkunskaper.

Omfattning

Kursen omfattar två dagar. I priset ingår digital kursdokumentation samt att vissa övningar skrivs ut och delas ut på plats. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch och fika.

Byggakademin är ID06 ackrediterade. Du har möjlighet att lägga in ditt intyg på ID06. 


KURSEN ERBJUDS ÄVEN SOM STREAMAD ONLINE UTBILDNING

Du som inte kan eller vill medverka fysiskt på kursen har nu möjlighet att delta på distans. Du kommer till Byggakademin utan att lämna hemmet eller kontoret.

Genom vår webblösning deltar du online live under den utbildning som genomförs hos oss. Via videolänk kan du ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten som om du vore på plats.

Kommande kurstillfällen

02 - 03 juni
Lärarledd livestreamad utbildning
17 platser kvar
07 oktober14 oktober
Lärarledd livestreamad utbildning
19 platser kvar

Pris

8 900 SEK exkl moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!