Arbetsledarutbildning I

(5/5 3st recensioner)
Tord Marklund
Skelleftebygg AB
Arbetsledarutbildning I

”Arbetsledarutbildningen hos Byggakademin har hjälpt mig bli mer konstruktiv i mitt arbete. Jag fick framför allt en bättre kännedom om min arbetsroll och hur jag kan bli mer effektiv i mitt dagliga arbete. Genom att analysera mina arbetsuppgifter under en dag fick jag lära mig ett nytt tankesätt hur det går att effektivisera mina arbetsuppgifter”.

John Glommen
Bröderna Anderssons Måleri AB
Arbetsledarutbildning I

“Jag vill tacka för en mycket utvecklande kurs och jag har tagit in mycket av det vi lärde oss under utbildningen i företaget. Framför allt den personliga effektiviteten”

Frederic Vermeulen
KVS Glas & Byggteknik AB
Arbetsledarutbildning I

”Vi är mycket nöjda med kursen, vi jobbar på helt annat sätt de senaste 2 månaderna, och det har verkligen gett resultat. Jag kommer utan tvekan sända fler på denna kurs.”

Arbetsledarutbildning I

Arbetsledarutbildning I ger dig de verktyg och kunskaper som du behöver för att axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Vi hjälper dig att snabbt komma in i rollen och utveckla ditt ledarskap genom personlig effektivitet och bättre kommunikation.

Kursmål

 • När du avslutat Arbetsledarutbildning I kommer du att ha kunskaper och verktyg för att på ett bra sätt kunna axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- och anläggningsprojekt.
 • Du kommer få verktyg för att skapa goda administrativa rutiner
 • Du kommer få rutiner för att arbeta strukturerat med målstyrning och att lägga upp jobben så att ekonomi och tidplaner hålls
 • Du kommer att bli en bättre ledare med ökad förståelse för kommunikation och gruppdynamik och få verktyg för att lägga upp och styra möten effektivt som till exempel UE möten och arbetsberedningar
 • Du kommer få verktyg för ekonomisk uppföljning, ÄTA hantering och planering av inköp
 • Du kommer få kunskap om hur avtal / kontrakt tolkas så att du säkert vet vad kunden har köpt och kan bedöma risker när du avslutat arbetsledarutbildningen

Målgrupp

Vår Arbetsledarutbildning inom bygg- och anläggning vänder sig främst till produktionsledande personal såsom arbetsledare, platschefer och entreprenöringenjörer/projektingenjörer men också yrkesarbetare som ska in i rollen som arbetsledare.

Förkunskaper

För att gå arbetsledarutbildningen bör du ha arbetat som arbetsledare eller platschef i minst sex månader.

Innehåll

Arbetsledarutbildning I går grundläggande igenom alla delar av ett projekt från start till mål. Arbetsledarutbildningen inleds med att du lär dig läsa kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06). Du lär dig olika planeringsmetoder, tar fram en kalkyl och upprättar en tidplan. Senare under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med avstämningar och prognoser, göra bra inköp, hantera ÄTA, styra UE och produktionen till exempel med hjälp av arbetsberedning och olika möten till att slutligen avsluta projektet där du lär dig allt om praktiska rutiner, kundnöjdhet och hur du återför den erfarenhet du lärt dig från projektet internt i din organisation.

Arbetsledarutbildningen har fokus på bygg- och anläggning och omfattar även personlig effektivitet, ledarskap och kommunikation. Du kommer att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig arbeta med målstyrning och gruppers utveckling samt hur du motiverar din personal. Du kommer få träna på kommunikation och presentationsteknik samt lära dig att hantera svåra samtal. Vi tar upp metoder för mötesteknik där du lär dig hålla effektiva möten.

Vi varvar teori med praktiska övningar under arbetsledarutbildningen. Du kommer få träna på de olika momenten genom gruppövningar anpassade till bygg- och anläggningsbranschen. Det finns flera branschspecifika övningar som du kan välja bland.

Agenda

 • Arbetsledarutbildning I går igenom byggprocessen, roller, ansvar, lagar och krav
 • Kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06)
 • Olika planeringsmetoder. Vikten av startmöte och planering samt hur man praktiskt tar fram en kalkyl och gör en tidplan
 • De ekonomiska begreppen och hur man arbetar med avstämningar och prognoser. Här lär du dig inköpsarbete, ÄTA-hantering och att styra UE samt att styra produktionen genom arbetsberedningar, rullande planering och veckomöten
 • Kommunikations- och mötesteknik. Tips på effektivare möten och att hålla presentation
 • Hur motiverar du din personal och ger dem positiv och negativ feedback. Hur arbetar du med målstyrning? Hur grupper utvecklas och hur ledarskapet anpassas efter gruppers mognad. Att genomföra jobbiga samtal
 • Att avsluta projekt. Praktiska rutiner, kundnöjdhet och intern erfarenhetsåterföring
 • Personlig planering. Att styra sin egen tid genom att pressa tidstjuvar och delegera, ha ordning och reda och organisera sitt arbete

Praktisk information

Arbetsledarutbildningen omfattar sex kursdagar med en till två kursdagar per vecka. I priset ingår AB 04, digital kursdokumentation. Alla övningar skrivs ut och delas ut.

Bokar du Arbetsledarutbildning I och påbyggnadsutbildningen Arbetsledarutbildning II samtidigt får du ett bättre pris. Kontakta oss för att boka ett utbildningspaket.

Kommande kurstillfällen

6 dagar mellan 23 jan – 05 mar 2024
Schema
23 jan 2024
30 jan 2024
06 feb 2024
13 feb 2024
20 feb 2024
05 mar 2024
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
6 dagar mellan 23 jan – 05 mar 2024
Schema
23 jan 2024
30 jan 2024
06 feb 2024
13 feb 2024
20 feb 2024
05 mar 2024
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
6 dagar mellan 05 – 20 mar 2024
Schema
05 – 06 mar 2024
12 – 13 mar 2024
19 – 20 mar 2024
Stäng
Göteborg
Platser kvar
6 dagar mellan 16 apr – 21 maj 2024
Schema
16 apr 2024
23 apr 2024
29 apr 2024
07 maj 2024
14 maj 2024
21 maj 2024
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
6 dagar mellan 16 apr – 21 maj 2024
Schema
16 apr 2024
23 apr 2024
29 apr 2024
07 maj 2024
14 maj 2024
21 maj 2024
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
6 dagar mellan 28 maj – 12 jun 2024
Schema
28 – 29 maj 2024
04 – 05 jun 2024
11 – 12 jun 2024
Stäng
Malmö
Platser kvar

Pris:

20 900 SEK exkl. moms

Pris:

20 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

6 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

6 dagar mellan 23 jan – 05 mar 2024
Schema
23 jan 2024
30 jan 2024
06 feb 2024
13 feb 2024
20 feb 2024
05 mar 2024
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
6 dagar mellan 23 jan – 05 mar 2024
Schema
23 jan 2024
30 jan 2024
06 feb 2024
13 feb 2024
20 feb 2024
05 mar 2024
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
6 dagar mellan 05 – 20 mar 2024
Schema
05 – 06 mar 2024
12 – 13 mar 2024
19 – 20 mar 2024
Stäng
Göteborg
Platser kvar
6 dagar mellan 16 apr – 21 maj 2024
Schema
16 apr 2024
23 apr 2024
29 apr 2024
07 maj 2024
14 maj 2024
21 maj 2024
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
6 dagar mellan 16 apr – 21 maj 2024
Schema
16 apr 2024
23 apr 2024
29 apr 2024
07 maj 2024
14 maj 2024
21 maj 2024
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar
6 dagar mellan 28 maj – 12 jun 2024
Schema
28 – 29 maj 2024
04 – 05 jun 2024
11 – 12 jun 2024
Stäng
Malmö
Platser kvar

Föreläsare på kursen

Rosanna – AMA-kurser, Arbetsledarutbildning, Ansvarig hantverkare, Projektledning
Rosanna, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser för…

Rosanna – AMA-kurser, Arbetsledarutbildning, Ansvarig hantverkare, Projektledning

Rosanna säger, ”Att få vara med och utveckla andra och även mig själv är bland det roligaste och viktigaste jag vet."

Rosanna, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser för Ansvarig hantverkare och inom AMA. Rosanna började som arbetsledare och gick sedan vidare till att bli arbetschef på Folkhem och har mångårig och bred erfarenhet inom småhusprojekt med inriktning på kvalitetsbyggnation. Rosanna har också erfarenhet av ramavtalsupphandling på Fastighetskontoret Stockholms Stad.

Rosanna är föreläsare på kurserna:


AMA-grundkurs för anläggare och husbyggare


Arbetsledarutbildning


Ansvarig hantverkare


Projektledning

Fredrik – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Fredrik – Ansvarig hantverkare, Arbetsledarutbildning och Ritningsläsning
Fredrik, föreläsare på kurserna Ansvarig hantverkare, Arbetsledarutbildning och Ritningsläsning, har en gedigen…

Fredrik – Ansvarig hantverkare, Arbetsledarutbildning och Ritningsläsning

Fredrik beskriver sig själv som en social, pragmatisk och kvicktänkt person som ofta kan tänka utanför givna ramar, med en strukturerad förmåga att skapa effektiva lösningar på problem och svårigheter. Att fungera som den centrala punkten i samarbeten och skapa en dynamisk atmosfär är något som han gör med lätthet. Han är skicklig på att engagera människor och få dem att känna sig inkluderade. Dessutom är han noggrann i sitt arbete, pålitlig som en klocka och sprider en positiv energi omkring sig.

Fredrik, föreläsare på kurserna Ansvarig hantverkare, Arbetsledarutbildning och Ritningsläsning, har en gedigen erfarenhet från byggsektorn. Idag arbetar han som projekt- och byggledare och besiktningsman. Han började sin karriär som snickare i början på 2000-talet och har dessutom arbetat under många år som lagbas, platschef och arbetsledare

Fredrik är föreläsare på kurserna:


Ansvarig hantverkare


Arbetsledarutbildning


Ritningsläsning

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Arbetsledarutbildningen omfattar sex kursdagar med en till två kursdagar per vecka. Kursen startar klockan 8.00 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.