ABK 09

(5/5 4st recensioner)
Filippa Peterson
Sinfra
ABK 09

“Väldigt bra, lagom djupgående och tydlig”

Mikael Dahlman
AFRY
ABK 09

“Blev glatt överraskad av att det var så otroligt intressant. Kommer att hjälpa mig i karriären”

Henrik Mossberg
AFRY
ABK 09

Givande dialog med kursdeltagare och tydliga och lättbegripliga exempel

Pär-Johan Wedell
AFRY
ABK 09

“Oerhört duktig föreläsare. Mycket bra med levande diskussioner med verkliga fall. Mycket god pedagogik. Topp!”

ABK 09

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster? Då är det viktigt att veta vilka lagregler som finns att falla tillbaka på vid konsultupphandlingar. ABK 09 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning. Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både tid och pengar.

Vad är ABK 09 och vad innebär det?

ABK 09 (tidigare ABK 96) är standardavtalet som används inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Avtalet ska användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet som till exempel vid utredningar, projektledning, byggledning och besiktning. Kursen ger dig kunskap om hur avtalen utformas, vad som omfattas i avtalen samt vilka skyldigheter och rättigheter parterna har.

Kursmål

 • Efter du avslutat kursen ska du kunna tolka bestämmelserna och veta hur ABK 09 är upplagt, vad det innehåller och hur ansvaret fördelas
 • Du ska kunna upprätta korrekta konsultavtal enligt ABK 09
 • Du ska kunna använda och tolka ABK 09 när ni handlar upp konsulter eller när ni är konsulter
 • Du ska ha kunskap om vem som äger och har rätt till olika handlingar
 • Du ska ha kunskap om fällor och fel som kan uppstå i avtal
 • Du ska ha kunskap om hur man häver ett avtal och löser tvister om ett uppdrag missköts

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som handlar upp eller säljer konsulttjänster.

Förkunskaper

För att gå utbildningen krävs inga förkunskaper.

Innehåll

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller till exempel omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget. Vad händer när något går fel? Vilka blir konsekvenserna om avtal inte efterlevs, vilka skadestånd som kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella. På kursen får du veta vilka dina rättigheter och skyldigheter är som beställare eller konsult.

ABK 09 – standardavtalet vid konsultupphandling

Du får kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen och kvalitetsnivån av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs, din rätt och skyldighet att utföra ändringar av uppdraget, organisation och tider samt ansvars- och ersättningsfrågor. På kursen får du kunskaper om din nyttjanderätt och äganderätt till olika handlingar. Vi går igenom tolkningsregler för avtal och du lär dig bli uppmärksam på fällor och fel som kan uppstå i avtal. På kursen får du även kunskaper om hävning av avtal samt tvistelösning som är nödvändiga att känna till om uppdraget är misskött eller om annat har inträffat som har betydelse för att avtalets efterlevs.

Kursen tar upp struktur och terminologi i ABK 09 som i stort sett överensstämmer med AB/ABT. ABK 09 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna. Vi lär oss de olika termerna som både konsulter och beställare måste kunna för att förstå och tolka uppdraget. Kursen varvar teori med praktiska exempel och tar upp verkliga rättsfall.

Agenda

 • Relevant lagstiftning
 • Avtalsmekanismer
 • Uppbyggnad och innehåll i ABK 09
 • När ska ABK 09 användas
 • Ställa tydliga krav gällande omfattning och kvalité på utförande
 • Tolkningsregler för avtal
 • Uppföljning under kontraktstiden
 • Ersättning och betalning
 • Konsultansvar och försäkring
 • Äganderätt, nyttjanderätt till idéer, handlingar och datamedia
 • Konsekvenser när avtal inte efterlevs
 • Fällor och fel
 • Relevanta rättsfall

Praktisk information

Kursen omfattar en dag. I priset ingår ABK 09, digital kursdokumentation samt att övningar skrivs ut och delas ut på plats.

Vem behöver utbildningen?

Konsulter och de som upphandlar konsulttjänster behöver kunskaper om ABK 09.

Varför ska jag läsa ABK 09?

Du kan framför allt spara både tid och pengar om du lär dig upprätta korrekta konsultavtal där det tydligt framgår vad uppdraget omfattar, hur ansvarsfördelningen ser ut och vilka ekonomiska villkor som gäller samt vilka konsekvenserna blir om något går fel.

Vart kan man läsa kursen?

Kursen hålls av Byggakademin.  

Kommande kurstillfällen

1 dag på 04 dec 08:30-16:00
Schema
04 dec 08:30-16:00
Stäng
Göteborg
Platser kvar
1 dag på 11 dec 08:30-16:00
Schema
11 dec 08:30-16:00
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
1 dag på 11 dec 08:30-16:00
Schema
11 dec 08:30-16:00
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar

Pris:

5 900 SEK exkl. moms

Pris:

5 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

1 dag

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

1 dag på 04 dec 08:30-16:00
Schema
04 dec 08:30-16:00
Stäng
Göteborg
Platser kvar
1 dag på 11 dec 08:30-16:00
Schema
11 dec 08:30-16:00
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
Platser kvar
1 dag på 11 dec 08:30-16:00
Schema
11 dec 08:30-16:00
Stäng
Stockholm Saltsjöbaden
Platser kvar

Föreläsare på kursen

Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning
Marcus är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar…

Marcus Munk – Entreprendajuridik grundkurs och fördjupning

Föreläsaren Marcus Munk med team har fått lovord för deras spetskompetens, affärsmässighet och trevliga bemötande av det internationella rankinginstitutet Legal 500.”Jag tycker att det är väldigt intressant att diskutera de olika frågor som kan uppkomma i ett projekt med kursdeltagare som består av såväl entreprenörer som beställare”, säger Marcus.

Marcus Munk är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Marcus är partner på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner. Marcus har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har även bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal. Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Marcus är föreläsare på följande kurser:


Entreprendajuridik grundkurs


Entreprendajuridik fördjupning


ABK 09

Lovisa Perneryd – ABK 09 och Entreprenadjuridik grundkurs
Lovisa, advokat och föreläsare på kurserna ABK 09 och Entreprenadjuridik grundkurs verkar…

Lovisa Perneryd – ABK 09 och Entreprenadjuridik grundkurs

Lovisa Perneryd  är advokat och föreläser inom entreprenad- och konsulträtt. Lovisa verkar främst inom tvistelösning samt entreprenad- och konsulträtt. Lovisa är anställd på Kilpatrick Townsends Stockholmskontor som rankas högt inom fastighetsrätt, entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistlösning enligt Legal 500. Hon har erfarenhet av biträde i komplicerade domstols- och skiljeförfarandeprocesser, löpande projektrådgivning i omfattande entreprenad- och infrastrukturprojekt, avtalsförhandling samt upprättande och granskning av kontraktshandlingar.

Lovisa är föreläsare på följande kurser:


Entreprenadjuridik grundkurs


ABK 09

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Kursen ABK 09 omfattar en dag. Kursen startar klockan 8.30 och slutar klockan 16.00. När kursen hålls i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch och fika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.