ABK 09 - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

ABK 09

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster?

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

22 maj 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
14 platser kvar
15 maj 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
16 platser kvar
13 februari 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
16 platser kvar

ABK 09

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster?

Då är det viktigt att veta vilka lagregler som finns att falla tillbaka på vid konsultupphandlingar. Vår ABK 09 utbildning är en kurs i konsulträtt där du får grundläggande kunskaper om både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter vid konsultuppdrag. Genom att gå kursen kommer du att spara både tid och pengar på att lära dig upprätta korrekta konsultavtal.

ABK 09 är avsedd att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Det är tillämpligt inom alla skeden från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt på andra typer av konsultuppdrag som t.ex. olika slag av utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Det är viktigt att vara tydlig och ställa krav på uppdragets omfattning och på vilken kvalitet som förväntas på utförandet. Båda parter måste vara väl införstådda i uppdragets organisation och tidplan samt de olika ersättningsformerna som finns för uppdraget. Vad händer när något går fel? Vilka blir konsekvenserna om avtal inte efterlevs, vilka skadestånd som kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella. Det är viktigt att veta vilka dina rättigheter och skyldigheter är som beställare eller konsult.

ABK 09 – standardavtalet vid konsultupphandling

Du får kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen och kvalitetsnivån av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs, din rätt och skyldighet att utföra ändringar av uppdraget, organisation och tider samt ansvars- och ersättningsfrågor. I uppdraget tillkommer ett antal handlingar. På kursen får du kunskaper om din nyttjanderätt och äganderätt till olika handlingar. Vi går igenom tolkningsregler för avtal och du lär dig bli uppmärksam på fällor och fel som kan uppstå i avtal. Du får även kunskaper om hävning av avtal samt tvistelösning som är nödvändiga att känna till om uppdraget är misskött, om avtalet är brutet eller om annat har inträffat som har betydelse för att avtalets efterlevs.

Kursen tar upp struktur och terminologi i ABK 09 som i stort sätt överensstämmer med AB/ABT. ABK 09 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk optimal riskfördelning mellan parterna. Vi lär oss de olika termerna som både konsulter och beställare måste kunna för att förstå och tolka uppdraget.

Vi varvar teori med praktiska exempel och tar upp verkliga rättsfall. Efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter. Byggakademins kursapplikation tillhandahåller digital kursdokumentation som medger blended learning. Du kommer alltid ha materialet tillgängligt och du kan jobba med interaktiva övningar både före och under utbildningen. Efter genomförd kurs får du ett intyg på genomförd utbildning.

Innehåll

  • När skall ABK användas
  • Uppbyggnad och innehåll i ABK
  • Ställa tydliga krav vad gäller omfattning och kvalitet på utförande
  • Uppföljning under kontraktstiden
  • Ersättning och betalning
  • Konsultansvar och försäkring
  • Äganderätt, nyttjanderätt till idéer, handlingar och datamedia
  • Konsekvenser när avtal inte efterlevs
  • Fällor och fel
  • Intressanta rättsfall

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som handlar upp eller säljer konsulttjänster.

Omfattning

Kursen omfattar en dag.

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Kommande kurstillfällen

22 maj 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
14 platser kvar
15 maj 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
16 platser kvar
13 februari 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
16 platser kvar

 

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!