Kontrollansvarig enligt PBL uppföljning | Byggakademin.com

Kontrollansvarig enligt PBL - uppföljning

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

07 mars 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

Kontrollansvarig enligt PBL uppföljning

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. 

Efter genomförd kurs kan deltagaren genomföra tentamen hos valt certifieringsorgan som deltagaren bokar på egen hand.

I priset ingår digital kursdokumentation samt måltider. Deltagare tar med sig eget exemplar av BBR samt AB04 och ABT 06. 

Innehåll

  • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar. Kort om nyheter
  • Eventuella väsentliga ändringar i BBR och BKR/ EKS
  • Eventuella väsentliga ändringar i lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
  • Eventuella väsentliga ändringar i lagen om skyddsrum och Förordningen om skyddsrum
  • Eventuella väsentliga ändringar i Arbetsmiljölagen och i relevanta föreskrifter
  • Eventuella nyheter i konsumenttjänstlagen eller i standardavtal med fokus på AB04, ABT06, ABS09
  • Att arbeta som Konsekvenser för KA-rollen, kontrollplaner och rivningsplaner
  • Kortare kunskapstest

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är kontrollansvarig N eller K men som behöver förnya ditt certifikat.

Omfattning

Kursen omfattar en dag

Kommande kurstillfällen

07 mars 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

 

Pris

5 100 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!