Diplomerad KMA-samordnare

Diplomerad KMA-samordnare

Prioriterar ditt företag kärnfrågorna kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Arbetar du idag med dessa frågor inom i byggsektorn och känner att du vill avancera? Programmet Diplomerad KMA-samordnare ger dig djupare kunskaper inom arbetsmiljöområdet och hjälper dig utveckla din arbetsroll som KMA-samordnare.

Kursmål

 • Få bättre metodik och engagemang för att leda och utveckla ett framgångsrikt KMA-arbete i projekt och på företagsnivå
 • Få fördjupad kunskap om lagstiftning inom kvalitetsområdet med fokus på PBL och BBR, få förståelse för var krav kommer ifrån och varför lagkraven finns. Lära sig vilket ansvar byggherren, kontrollansvarige och entreprenören har samt hur man hanterar kontrollplan, egenkontroller etcetera
 • Få fördjupad kunskap inom miljö och hur byggsektorn påverkar miljön men också vad man kan göra för att minimera den negativa klimatbelastningen från byggsektorn
 • Få djup kunskap inom arbetsmiljöområdet både utifrån lagkrav och rekommendationer om metoder, dels utifrån arbetsmiljösamordning i projekt, dels utifrån hur man bör arbeta med arbetsmiljöfrågor på företagsnivå.

Målgrupp

Du jobbar med KMA-frågor i projekt eller som ansvarig i företaget för KMA och/eller ledningssystem och vill avancera och få djupare kunskap inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö i byggsektorn.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men det är vanligt att man har erfarenhet av ett eller flera områden inom KMA och egen verksamhet.

Innehåll

KMA-samordning i praktiken – kravkurs

 • Kursen KMA-samordning i praktiken ger dig de kunskaper du behöver för att klara av rollen som KMA-samordnare.
 • Kursen ger dig en bra överblick över de praktiska arbetsuppgifterna. Du får även en inblick i vilka standarder och certifieringar som finns, IT verktyg och hur du kan arbeta med revisioner och certifieringar.

 

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbets-miljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälp-medel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en bygg-arbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

 

Bättre arbetsmiljö – BAM för byggsektorn – kravkurs

 • Byggakademins BAM-utbildning syftar till att skapa en säker arbetsmiljö i ert företag.
 • På kursen går vi igenom de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet.
 • Kursen fokuserar på hur vi ska genomföra arbetet i praktiken i byggsektorn oavsett om du är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarar för arbetsmiljöuppgifter.

 

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen – kravkurs

 • Miljöbalken ställer krav på att alla företag har tillräcklig kompetens inom miljöområdet och förstår hur den egna verksamheten påverkar vår miljö.
 • Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

 

Kontrollansvarig enligt PBL – kravkurs

 • Kursen ger dig god kännedom om lagstiftning inom kvalitet vilket är nödvändig kunskap för en diplomerad KMA-samordnare.

 

Fuktsäkerhet grundkurs – kravkurs

 • På Fuktsäkerhet grundkurs får du kunskaperna som hjälper dig att bygga fuktsäkert och lufttätt. Du lär dig bland annat om fuktrisker vid olika konstruktioner, fukt i byggnader och krav gällande fuktsäkerhet. Du lär dig även om lagar och branschregler samt mätmetoder.

 

Fuktsäkerhet produktion

 • På kursen Fuktsäkerhet produktion får du praktiska tips på hur du hanterar fuktsäkerheten i ditt projekt, oavsett om det rör sig om ROT-projekt eller nyproduktion. Du får kunskaper om hur du ska använda och hur du kan ta hjälp av de styrande fuktsäkerhetsdokumenten och hur du gör för att upprätta och/eller följa en fuktsäkerhetsplan.

 

Fuktsäkerhet projektering

 • På kursen får du kunskaper som hjälper dig att projektera med hänsyn till fuktsäkerhet. Du lär dig bland annat hur lagar och branschregler ska uppfyllas, grundläggande fuktmekanik, identifiera fuktkritiska konstruktioner samt hur fuktsäkerhetsprojektering kan utföras.

 

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare – uppdatering

 • Kursen vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U och som känner att du behöver en repetition och uppdatering av lagstiftning och dessutom behöver få inspiration och verk-tyg till att kunna styra arbetsmiljöarbetet ännu mer effektivt.

 

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad KMA-samordnare från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Agenda

När du har genomfört nedanstående kurser hos Byggakademin och fått godkända tentamina eller intyg på respektive kurs kommer du att få ett inramat utbildningsbevis på Diplomerad KMA-samordnare som sammanfattar alla ingående kurser. Utbildningen genomförs på våra öppna kurser i valfri takt fördelat på följande kurser:

 • KMA-samordning i praktiken (1 dag)
 • BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare (3 dagar)
 • Bättre arbetsmiljö – BAM för byggsektorn (2 dagar)
 • Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen (1,5 dag)
 • Kontrollansvarig enligt PBL (2,5 dagar, tentamen ej krav)
 • Fuktsäkerhet grundkurs (2 dagar)

 

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

Pris:

Kurslängd:

12 dagar

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA
Carola, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat…

Carola Jansson – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljöansvar för chefer, BAM och OSA

Carola Jansson säger, "Att föreläsa inom arbetsmiljö är ett fantastiskt sätt att nå ut till dig som kan påverka på plats. Tillsammans kan vi förebygga olyckorna."

Carola Jansson, föreläsare på våra kurser inom arbetsmiljö är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet. Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde.

Carola är föreläsare på följande kurser:

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljöansvar för chefer

Bättre arbetsmiljö - BAM för byggsektorn


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Anna Runberg – KMA-samordning i praktiken
Anna, föreläsare på kursen KMA-samordning i praktiken, arbetar som verksamhetskonsult där hon…

Anna Runberg – KMA-samordning i praktiken

Anna Runberg, föreläsare på kursen KMA-samordning i praktiken, arbetar som verksamhetskonsult där hon bland annat hjälper företag att certifiera sig i BKMA, ansvarar för internrevisioner och ledningens genomgång. Anna har över 30 års erfarenhet från olika delar av byggbranschen och har arbetat i stora och små entreprenadföretag som systemansvarig BKMA, inköpare, AL, PC, PI, som projektledare/beställare, besiktningsman, kontrollansvarig och energiexpert samt haft eget mur- och putsföretag.

Anna är föreläsare på kursen:


KMA-samordning i praktiken

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader
Amanda har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen…

Amanda Segervik – Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen samt Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Amanda Segervik har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen och utbildar framför allt inom Miljöansvar. Hon jobbar som Miljösamordnare i både husbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt. Amanda fastnade tidigt för Livscykelanalyser och försöker ständigt att klimateffektivisera byggbranschen. Hon tror att utökad kunskap om både miljö och materialen vi använder kommer att vara en av nycklarna till ett hållbart samhälle.

Amanda är föreläsare på kurserna:


Miljöansvar inom bygg- och anläggningsbranschen


Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader

Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering
Per är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL.

Per Aronsson – Kontrollansvarig enl PBL och Kontrollansvarig enl PBL – Uppdatering

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jobbar idag som byggprojektledare och kontrollansvarig främst inom industri men även bostäder stora som små. Han har ett förflutet som Utsättare/mätingenjör, Arbetsledare, Produktionschef samt installationssamordnare på Skanska och har drivit egen konsultverksamhet sedan 2002.

Per är föreläsare på kurserna:


Kontrollansvarig enl PBL


Kontrollansvarig enligt PBL - Uppdatering

Lina Linderson – Fuktsäkerhetskurser
Lina är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är föreläsare på…

Lina Linderson – Fuktsäkerhetskurser

Lina Linderson är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är föreläsare på Fuktsäkerhetskurserna. Lina har under många år samlat på sig erfarenhet som innefattar hela byggnadsprocessen, från tidigt programskede, projektering till eftermarknad och förvaltningsfrågor.

Lina är föreläsare på följande kurser:


Fuktsäkerhet grundkurs


Fuktsäkerhet produktion


Fuktsäkerhet projektering

Erik Berggrén – Fuktsäkerhetskurser
Erik är diplomerad fuktsakkunnig och föreläsare på Fuktsäkerhetskurserna.

Erik Berggrén – Fuktsäkerhetskurser

Erik Berggrén är diplomerad fuktsakkunnig och föreläsare på Fuktsäkerhetskurserna. Han hjälper dagligen kunder inom fastighetsbranschen med att fuktsäkra byggnader. Arbetet fokuseras på projektering och produktion inom nybyggnad samt större om- och tillbyggnadsprojekt.

Erik är föreläsare på följande kurser:


Fuktsäkerhet grundkurs


Fuktsäkerhet produktion


Fuktsäkerhet projektering

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett Diplom som bevis på dina kunskaper.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Kontakta en utbildningsrådivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar just dig. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kurserna startar klockan 8.00-8.30 och slutar klockan 16.00. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.