Föreläsare - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Föreläsare

– Byggakademin erbjuder kurser och utbildningar som ligger i framkant både vad det gäller innehåll och pedagogik

Det innebär att alla våra föreläsare är väl förankrade i byggbranschen, är goda pedagoger och att de dessutom älskar att lära ut.

I dag har vi glädjen att ha Anders, Anna, Margareta, Magnus, Mattias, Rosanna, Sten, Mohammed och Thomas som anlitade föreläsare.

anders-kinding

Anders

Kursledaren Anders är seniorkonsult med över 20 års erfarenhet från ledarskap, försäljning, kundservice och karriärplanering och är i grunden ekonom och författare till flera prisbelönta ledarskapsböcker varav två har fått första pris som ”årets bok” av Sveriges HR-förening.

Läs mer

Ledarrollen vid uppsägningar (2002) och Ung & Chef (2006). Senaste bok ”Världens bästa chefer – vill du bli en av dem?”

Anders arbetar idag som ledarskapskonsult där han framförallt hjälper ledningsgrupper öka sin effektivitet.

Anders har branscherfarenhet som konsult inom bland annat läkemedel, verkstadsindustri, bank-och försäkring, kommuner, IT call center samt olika servicebranscher.

Anders har egen chefserfarenhet från SEB och FinanceSkandic som avdelningschef inom konsumentkrediter och arbetat med ledarskapsutveckling på Wallenbergsinstitutet.

Anders har även arbetat som försäljnings- och marknadschef på Securitas och Observer/Pressurklipp samt som administrativ chef på IFS International Foundation for Science. Bland kundreferenserna kan nämnas ABB, Oracle, Musikverket, Schneider Electric och Telenor.

 

anna

Anna

Anna är ägare och grundare av Byggakademin. Anna är rektor och ansvarar för kursplanering och utveckling av nya kurser och är även en av våra mest populära lärare.

Anna är i grunden Civilingenjör från KTH, Väg och Vatten och har gått Civilingenjörsprogram på Handelshögskolan.

Läs mer

Anna är även delägare och seniorkonsult i konsultbolag Build IT med inriktning mot byggbranschen samt delägare och VD i ett fastighetsbolag med ett dotterbolag inom fastighetsskötsel.

Anna har tidigare arbetat på NCC och Skanska med olika produktionsnära befattningar såsom arbetsledare, kalkylator, inköpare, PC och AC men också som ansvarig för olika utvecklingsprojekt på bolags- och koncernnivå som till exempel genomförande av målstyrda grupper, framtagnings av ledningssystem och genomförande av olika utbildningar som tex ritningsläsning och ledarskapsutbildningar.

bild-magnus

Magnus

Magnus, civilingenjör med licentiatexamen från Installationsteknik, utbildar blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i kurser för installationsteknik och energieffektivisering.

Läs mer

Magnus arbetar som energiexpert i nätverk för energieffektivisering inom såväl livsmedelsbutiker, produktion och industri som med enskilda byggnader och hela bestånd av fastigheter.

Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering.

Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag, och haft utbildningsansvar i kurser i energieffektivisering och installationsteknik.

Idag arbetar Magnus som installationssamordnare i stora projekt och har tidigare haft följande befattningar: Senior Energikonsult/Partner, ÅF, Infrastruktur, Senior Energikonsult, Borås energi och miljö, Teknisk Specialist och Bengt Dahlgren AB, Konsult/Industridoktorand.

margareta1

Margareta

Margareta är civilingenjör (Väg och vatten) och håller kurser inom Visuell Planering och effektiv produktionsplanering. Margareta arbetar idag som projektledare på ett stort fastighetsbolag.

Läs mer

Margareta har tidigare ansvarat för drift och förvaltning samt ledning av förändringsarbete inom serviceverksamheten för Uppsala på GE Healthcare AB.

Vidare har hon varit anställd och delägare på Projektidè AB i Uppsala, ett konsultföretag i byggbranschen där huvudsakliga arbetsuppgifter har varit projektledning, projekteringsledning och byggledning.

Det kan även nämnas att Margareta varit projekteringsledare för dåvarande Pharmacias – nuvarande Pfizers – nya sprutfabrik i Uppsala. Övrig yrkeserfarenhet från Skanska Bygga Mälardalen och Siab AB.

mattias-wittgren

Mattias

Mattias är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor.

Läs mer

Mattias är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige.

Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt.

Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.

Mattias har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster.

Vidare har han en stor vana att hantera komplicerade frågeställningar i större anläggningsprojekt. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö.

Mattias har även uppträtt som processombud i ett flertal mycket stora tvister i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Mattias arbetar som advokat men har även suttit i Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Gävle tingsrätt.

marcus

Marcus

Marcus är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner.

Läs mer

Marcus har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.
Marcus har bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal.
Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden.

robert4

Robert

Robert är en resultatinriktad, strukturerad och självgående individ med en teknisk och estetisk bakgrund. Drivkrafterna för Robert är att ständigt öka sin kompetens genom sitt arbete, att se möjligheter istället för svårigheter och blicka framåt för att utvecklas och förbättras. 

Läs mer
rosanna

Rosanna

Rosanna, civilingenjör (Väg och Vatten) är kursledare och arbetar som rådgivare på Build-IT Strategic Consultants AB där hon hjälper byggföretag utveckla sina KMA-system samt att erhålla och att bibehålla en BF9K-certifiering.

Läs mer

Rosanna har arbetat som arbetsledare på Folkhem och har mångårig och bred erfarenhet inom småhusprojekt med inriktning på kvalitet.

Arbetet på Folkhem har inneburit ansvar för ISO-certifiering samt ansvar för Folkhems implementering av BF9K-systemet framtaget av Stockholms BF.

Vidare har Rosanna varit arbetschef för småhusproduktionen inom Folkhem samt arbetat som managementkonsult.

Övrig yrkeserfarenhet från företagshälsovård, upphandling hos Stockholms stad och som yogalärare.

sten-hebert

Sten

Sten, sedan 20 år konsult inom miljö- och arbetsmiljöområdet, med fokus på byggsektorn. Har genomfört uppdrag för företag, organisationer, myndigheter och kommuner. Idag är uppdragen främst inriktade på utbildning/kurser, i huvudsak BAS-P/-U. Har fram till 2017 varit anställd på KTH och utbildat byggingenjörer på KTH inom miljö och arbetsmiljö. Har tidigare varit miljöchef på NCC.

Läs mer
thomas3

Thomas

Thomas, civilingenjör, kursledare och rådgivare till företagsledningar. Thomas arbetar även med utveckling av företag i byggbranschen. Han har lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen – allt ifrån platschef, arbetschef, avdelningschef till VD i stora företag.

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!