Föreläsare - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Föreläsare

– Byggakademin erbjuder kurser och utbildningar som ligger i framkant både vad det gäller innehåll och pedagogik

Det innebär att alla våra föreläsare är väl förankrade i byggbranschen, är goda pedagoger och att de dessutom älskar att lära ut.

I dag har vi glädjen att ha Anders, Anna, Magnus, Margareta, Mattias, Marcus, Robert, Rosanna, Sten, Thomas, Leif, Carola, Per, Roger, Johanna, Sylvia, Mats och Fredrik som anlitade föreläsare.

dsc_4685hemsidab

Anders Kinding

Kursledaren Anders Kinding är seniorkonsult med över 20 års erfarenhet från ledarskap, försäljning, kundservice och karriärplanering och är i grunden ekonom och författare till flera prisbelönta ledarskapsböcker varav två har fått första pris som ”årets bok” av Sveriges HR-förening.

Läs mer

Ledarrollen vid uppsägningar (2002), Ung & Chef (2006) och Världens bästa chefer – vill du bli en av dem? (2016). Senaste bok ”Jag hinner inte – Chefens omöjliga uppgift” (2018).

Anders arbetar idag som ledarskapskonsult där han framförallt hjälper ledningsgrupper öka sin effektivitet.

Anders har branscherfarenhet som konsult inom bland annat läkemedel, verkstadsindustri, bank-och försäkring, kommuner, IT call center samt olika servicebranscher.

Anders har egen chefserfarenhet från SEB och FinanceSkandic som avdelningschef inom konsumentkrediter och arbetat med ledarskapsutveckling på Wallenbergsinstitutet.

Anders har även arbetat som försäljnings- och marknadschef på Securitas och Observer/Pressurklipp samt som administrativ chef på IFS International Foundation for Science. Bland kundreferenserna kan nämnas ABB, Oracle, Musikverket, Schneider Electric och Telenor.

hemsida3

Anna Bley

Anna Bley är delägare och grundare av Byggakademin. Anna är rektor och ansvarar för kursplanering och utveckling av nya kurser och är även en av våra mest populära lärare.

Anna Bley är i grunden Civilingenjör från KTH, Väg och Vatten och har gått Civilingenjörsprogram på Handelshögskolan.

Läs mer

Anna är även delägare i ett fastighetsbolag, Åre Duvedfastigheter, samt i ett fastighetsskötarbolag, Finab, med verksamhet i Stockholm och Nyköping.

Anna har tidigare arbetat på NCC och Skanska med olika produktionsnära befattningar såsom arbetsledare, kalkylator, inköpare, PC och AC men också som ansvarig för olika utvecklingsprojekt på bolags- och koncernnivå som till exempel genomförande av målstyrda grupper, framtagnings av ledningssystem och genomförande av olika utbildningar som tex ritningsläsning och ledarskapsutbildningar.

bild-magnus

Magnus Stjerndahl

Magnus Stjerndahl, civilingenjör med licentiatexamen från Installationsteknik, utbildar blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i kurser för installationsteknik och energieffektivisering.

Läs mer

Magnus arbetar som energiexpert i nätverk för energieffektivisering inom såväl livsmedelsbutiker, produktion och industri som med enskilda byggnader och hela bestånd av fastigheter.

Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering.

Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag, och haft utbildningsansvar i kurser i energieffektivisering och installationsteknik.

Idag arbetar Magnus som installationssamordnare i stora projekt och har tidigare haft följande befattningar: Senior Energikonsult/Partner, ÅF, Infrastruktur, Senior Energikonsult, Borås energi och miljö, Teknisk Specialist och Bengt Dahlgren AB, Konsult/Industridoktorand.

margareta1

Margareta Franzon Liljedahl

Margareta Franzon Liljedahl är civilingenjör Väg och vatten och har våra kurser i Arbetsledning, Bas P/U och ÄTA. De senaste åren har Margareta jobbat inom fastighetsbranschen som projektledare för både stora och små projekt.

Läs mer

Margareta har tidigare ansvarat för drift och förvaltning samt ledning av förändringsarbete inom serviceverksamheten för Uppsala på GE Healthcare AB.

Vidare har hon varit anställd och delägare på Projektidè AB i Uppsala, ett konsultföretag i byggbranschen där huvudsakliga arbetsuppgifter har varit projektledning, projekteringsledning och byggledning.

Det kan även nämnas att Margareta varit projekteringsledare för dåvarande Pharmacias – nuvarande Pfizers – nya sprutfabrik i Uppsala. Övrig yrkeserfarenhet från Skanska Bygga Mälardalen och Siab AB.

mattias-hemsidan

Mattias Wittgren

Mattias Wittgren är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor.

Läs mer

Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige.

Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt.

Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.

Mattias har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster.

Vidare har han en stor vana att hantera komplicerade frågeställningar i större anläggningsprojekt. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö.

Mattias har även uppträtt som processombud i ett flertal mycket stora tvister i såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Mattias arbetar som advokat men har även suttit i Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt och Gävle tingsrätt.

hemsidab

Marcus Munk

Marcus Munk är advokat och håller kurser i entreprenad- och konsulträtt. Marcus arbetar främst inom entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning. Marcus arbetar även med fastighetsrätt och transaktioner.

Läs mer

Marcus Munk har bred erfarenhet av att bistå fastighetsägare, byggföretag, konsulter och andra företag samt organisationer med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.
Marcus har bred erfarenhet avseende omfattande infrastrukturprojekt såsom tunnel-, järnvägs- och vägbyggnationer, däribland framtagande och granskning av avtal.
Marcus representerar klienter inför allmän domstol och i skiljeförfaranden.

roberthemsidab

Robert Makdisi

Robert Makdisi är utbildad byggnadsingenjör och arkitekt vid KTH. Han är resultatinriktad, strukturerad och självgående med en teknisk och estetisk bakgrund. Drivkrafterna för Robert är att ständigt öka sin kompetens genom sitt arbete, att se möjligheter istället för svårigheter och blicka framåt för att utvecklas och förbättras. 

Läs mer
rosanna-hemsidae

Rosanna Willers

Rosanna Willers, civilingenjör (Väg och Vatten) är föreläsare och arbetar samtidigt som rådgivare och konsult på Byggakademin där hon hjälper byggföretag utveckla sina KMA-system samt att erhålla och att bibehålla en BF9K-certifiering.

Läs mer

Rosanna Willers har arbetat som arbetsledare på Folkhem och har mångårig och bred erfarenhet inom småhusprojekt med inriktning på kvalitet.

Arbetet på Folkhem har inneburit ansvar för ISO-certifiering samt ansvar för Folkhems implementering av BF9K-systemet framtaget av Stockholms BF.

Vidare har Rosanna varit arbetschef för småhusproduktionen inom Folkhem samt arbetat som managementkonsult.

Övrig yrkeserfarenhet från företagshälsovård, upphandling hos Stockholms stad och som yogalärare.

sten-hebert

Sten Hebert

Sten Hebert, sedan 20 år konsult inom miljö- och arbetsmiljöområdet, med fokus på byggsektorn. Har genomfört uppdrag för företag, organisationer, myndigheter och kommuner. Idag är uppdragen främst inriktade på utbildning/kurser, i huvudsak BAS-P/-U. Har fram till 2017 varit anställd på KTH och utbildat byggingenjörer på KTH inom miljö och arbetsmiljö. Har tidigare varit miljöchef på NCC.

Läs mer
thomas3

Thomas Bley

Thomas Bley, civilingenjör, kursledare och rådgivare till företagsledningar. Thomas arbetar även med utveckling av företag i byggbranschen. Han har lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen – allt ifrån platschef, arbetschef, avdelningschef till VD i stora företag.

amanda

Amanda Harlén

Amanda Harlén har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen och utbildar framförallt inom Miljöansvar. Hon jobbar som Miljösamordnare i både husbyggnadsprojekt och anläggningsprojekt. Amanda fastnade tidigt för Livscykelanalyser och försöker ständigt att klimateffektivisera byggbranschen. Hon tror att utökad kunskap om både miljö och materialen vi använder kommer att vara en av nycklarna till ett hållbart samhälle.

leif

Leif Jendeby

Leif Jendeby är Docent i geoteknik med mångårig erfarenhet av geoteknik och arbetar idag som geoteknisk expert på COWI. Han håller kurser i praktisk geoteknik och är en uppskattad föreläsare.

Läs mer

Leif Jendeby har tidigare varit geoteknikansvarig på Trafikverket och NCC samt varit forskare, handledare och lärare på Chalmers i 10 år.

Han har arbetat med det mesta inom geoteknik, så som pålgrundläggning, schakter och sponter, släntstabilitet, grundvattenfrågor, samt de flesta formerna av jordförstärkning, (kalk/cement-pelare, djuppackning, armerad jord mm.). Väg E6 genom Bohuslän, Mälarbanan, Förstärkning av Nya Ullevi i Göteborg, Götatunneln, Västlänken samt Nya Hisingsbron är exempel på projekt där Leif har eller har haft framträdande roller.

Leif står som författare till ett 40-tal publikationer inom geoteknik, (artiklar, rapporter, läroböcker).

bild-carola-hemsidac

Carola Jansson

Carola Jansson är arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2001. Hon är utbildad Arbetsmiljöingenjör vid Arbetslivsinstitutet och har även en påbyggnad inom psykosocial arbetsmiljö vid Umeå Universitet.

Läs mer

Hon analyserar, organiserar, utbildar och stödjer företag och organisationer inom begreppet arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete sammanfattar Carolas främsta kompetensområde

I hennes dagliga arbete hjälper hon kunder med diverse arbetsmiljötjänster såsom riskbedömningar, mätningar av luft och buller, systematiskt arbetsmiljöarbete och givetvis utbildningar efter kundens önskemål.

Tidigare har Carola arbetat med arbetsmiljö inom stålindustri, processindustri och fordonsindustri.
Att hjälpa sina kunder till en sund arbetsmiljö genom skräddarsydda lösningar är Carolas mission

per-aronsson

Per Aronsson

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jobbar idag som byggprojektledare och kontrollansvarig främst inom industri men även bostäder stora som små.
Han har ett förflutet som Utsättare/mätingenjör, Arbetsledare, Produktionschef samt installationssamordnare på Skanska och har drivit egen konsultverksamhet sedan 2002.

hemsidarogerhemsidab

Roger Brixberger

Roger Brixberger, utbildar och coachar personal i säljträning. Han har sedan början på 1980-talet tillbringat mer tid än de flesta runt förhandlingsbordet, tidigt i rollen som inköpschef och har som säljare, Key Account Manager och försäljningschef från 1990-talets början, genomfört över 8000 kundbesök.

Läs mer

Hans drivkraft är det mänskliga mötet och att få dela med sig av de kunskaper han har och sist men inte minst se beteendeförändringar som leder till varaktiga resultatförbättringar.

Sedan 2007 har han hjälpt över 300 företag att få ordning på sina säljresultat genom att rekrytera, utbilda och coacha den säljande delen av personalen. Han har förmånen att gästföreläsa och utbilda i ämnet personlig försäljning och ledarskap tillsammans med Confex, Påhlmans Handelsinstitut och Byggakademin.

Roger är DIHM marknadsekonom och diplomerad TOTAL säljare. Han är utbildad inom IPU profilanalys, EXTENDED DISC och SL II (situationsanpassat ledarskap) samt certifierad NLP coach. De senaste sju åren har Roger jobbat nära byggbranschen och är förmodligen den enda säljcoachen/utbildaren som har ID06 för att kunna arbeta nära personalen och göra sambesök ute på bygget.

hemsidajohannaa

Johanna Skoog

Johanna Skoog är civilingenjör med inriktning ekosystemteknik. Hon håller kurser i Miljöansvar och arbetar sedan 2012 med miljörelaterade frågor inom fastigheter och avfall. Hon är inriktad på miljösamordning och miljöcertifiering och har den senaste tiden främst arbetat med Nya Karolinska Solna. Tidigare har hon bland annat arbetet vid Internet Skanska Healthcare AB och varit gruppledare för miljögruppen.

sylvia-linden

Sylvia Lindén

Sylvia Lindén är advokat och håller kursen Lagen om offentlig upphandling. Sylvia arbetar huvudsakligen med projekt som rör större europeiska och internationella ärenden i vilka frågor om offentlig upphandling och kommersiella avtal och förhandlingar uppkommer. Detta inkluderar rådgivning om regelverket för offentlig upphandling, att upprätta förfrågningsunderlag och att tillvarata regler om offentlighet och sekretess under anbudsfasen, att biträda klienter vid förberedelse av anbud och begäran om överprövning till domstol samt att ge råd åt klienter i samband med tolkning, ändring m.m. av upphandlade kontrakt.

mw

Mats Werner

Mats Werner är civilingenjör, Väg och Vatten, med snart 50 års erfarenhet av projektering och byggande av vägar och järnvägar. Han håller drygt 50 utbildningar per år i AMA och MER Anläggning och arbetar i omfattande grad med tolkningar av handlingar upprättade enligt AMA-systemet i samband med tvister mellan beställare och entreprenörer.

Läs mer

Mats Werner har parallellt med detta under de tre senaste decennierna arbetat med framtagande av olika regelverk som används inom anläggningsbranschen inkluderande bland annat AMA Anläggning med tillhörande mät- och ersättningsregler, MER Anläggning och olika krav- och rådsdokument för Trafikverket inklusive dess föregångare Vägverket och Banverket.

Mats är huvudförfattare till böckerna Motiv MER, som anger förklaringar och motiv till mät- och ersättningsregler och MER Anläggning – frågor och svar vilka har givits ut av AB Svensk Byggtjänst i syfte att ge användarna av MER en bättre insikt i reglernas användning. Han är ordförande i Svensk Byggtjänsts referensgrupp för AMA Anläggning som är en partssammansatt grupp för utveckling av referensverk och regelverk för anläggningsbranschen.

hemsidab

Fredrik Brandberg

Ge Fredrik Brandberg utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända. Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan), samt arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen.

Läs mer

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction.

bild-rikard-sundlingd

Rikard Sundling

Rikard Sundling är teknologie doktor på avdelningen för Byggproduktion vid Lunds Universitet. Han undervisar bland annat i byggproduktion, fastighetsförvaltning och projektledning. En stor del av kurserna handlar om att planera tid, resurser och risker för att man ska kunna fatta bättre beslut i bygg- och anläggningsprojekt. Rikard har även erfarenhet som entreprenör och har en konsultfirma där han hjälper beställare göra bättre investeringar.

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!