Skyddsombudsutbildning

Skyddsombudsutbildning

Varje företag med minst fem medarbetare måste ha ett skyddsombud. Arbetsuppgifterna är både viktiga och intressanta. Skyddsombudet måste inte vara med i facket men är kollegornas representant i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare är vanligtvis tacksamma för ett bra samarbete med dem som vill engagera sig i säkerheten. Gemensamt för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor är att kunna den svenska arbetsmiljölagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete, ansvarsfrågor samt känna till minimikravet på vilka rutiner och åtgärder som måste finnas i alla företag. Vi genomför skyddsombudsutbildning för alla i byggsektorn.

Kursmål

 • Efter avslutad utbildning ska du fått grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen med fokus på samverkan
 • Du ska ha fått förmåga att själv hitta och tillämpa rätt lagstöd för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att i ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå en god arbetsmiljö

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter inom byggsektorn.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Utbildningen omfattar allmänna kunskaper som arbetsmiljölagstiftningen – lag – förordning – föreskrift – med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi tar också upp all viktig styrning i lagstiftningen som berör skyddsombudet. Deltagarna får en god teoretisk genomgång av gällande arbetsmiljölagstiftning för samverkan med arbetsgivaren. Praktiska tillämpningar och problemlösning ger möjligheten att komma vidare på egen hand.

Kursen tar upp följande bestämmelser:

AML (SFS 1977:1160) – Arbetsmiljölagen

AMF (SFS 1977:1166) – Arbetsmiljöförordningen

AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Agenda

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Tolkning av regelverk – rättstillämpning
 • Planering
 • Genomförande – riskbedömningar och handlingsplaner
 • Uppföljning
 • Arbetsergonomi
 • OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö, med konflikthantering
 • Om arbetsmiljöbrott
 • Samverkan – befogenheter – problemlösning

Praktisk information

Utbildningen omfattar en kursdag.

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Pris:

3 900 SEK exkl. moms

Pris:

3 900 SEK exkl. moms

Kurslängd:

1 dag

Kommande kurstillfällen

Klicka på datum för att se alla kursdagar

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Föreläsare på kursen

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser
Fredrik är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och…

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsledarutbildning samt säkerhetskurser

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska och engelska, på Arbetsledarutbildning på svenska och engelska samt på våra säkerhetskurser.

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan). Han arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända.

Fredrik säger, ”När jag undervisar i BAS-P och Bas-U får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som t.ex. våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.

FREDRIK (ENG)

Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Fredrik är föreläsare på följande kurser:


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på engelska


BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering


Arbetsledarutbildning I


Säkerhetskurser

Intyg:

Efter avslutad utbildning får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Utbildningen omfattar en kursdag. Utbildningen startar klockan 8.00 och slutar klockan 16.00.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort

[contact-form-7 id="6732" title="Tipsa en vän"]

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.