Lina föreläsare – Fuktsäkerhetskurser

Lina Linderson är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är förel...
Läs mer om föreläsaren

Ansvarig målare i höst med Rosanna


Läs mer om föreläsaren

Niklas föreläsare – ledarskapskurser och förhandlingsteknik

”Niklas Erikssons mål är att skapa trygghet hos chefer så att de ska kunna utöva sitt leda...
Läs mer om föreläsaren

Amanda föreläsare – Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Amanda Segervik har sedan sin examen i Miljövetenskap jobbat med miljöarbete inom byggbranschen oc...
Läs mer om föreläsaren

Leif föreläsare – Geoteknik grundkurs

Föreläsaren Leif Jendeby, Docent i geoteknik anser: Att sprida kunskap till folk som jobbar prakti...
Läs mer om föreläsaren

Mattias föreläsare – Entreprenadjuridik fördjupning

Föreläsaren Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en ...
Läs mer om föreläsaren

Marcus föreläsare – Entreprenadjuridik grundkurs och ABK 09

Föreläsaren Marcus Munk med team har fått lovord för deras spetskompetens, affärsmässighet och...
Läs mer om föreläsaren

Rosanna föreläsare – Ansvarig målare

Rosanna föreläsare – Ansvarig hantverkare och Arbetsledarutbildning

Håkan föreläsare – AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning


Läs mer om föreläsaren

Håkan föreläsare – Bygg- och projektledning i praktiken


Läs mer om föreläsaren

Per föreläsare – Kontrollansvarig enl. PBL

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jo...
Läs mer om föreläsaren

Odd föreläsare – Inköp och Kalkyl- och anbudsarbete

Odd Wikner, har mångårig erfarenhet av inköps- och kalkylfrågor från sitt arbete. Odd är före...
Läs mer om föreläsaren

Fredrik föreläsare – BAS-P och BAS-U

Fredrik Brandberg är föreläsare på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare på svenska...
Läs mer om föreläsaren

Anne föreläsare – Projektplanering

Föreläsaren Anne Landin har ett flertal förtroendeuppdrag både inom akademi och näringsliv. Ann...
Läs mer om föreläsaren