2024 – Ett säkert byggår

2023 var inte ett gott år för arbetsmiljön. Även om byggsektorn är känd för sina risker, vet vi att vi kan göra det mycket bättre. Låt oss tillsammans göra 2024 till det säkraste året någonsin och skapa en modell för framtiden.

Vi, som utbildningsföretag, är redo och villiga att stödja dig i ditt arbete med säkerhet.

Vi kan hjälpa dig att:

  • Bli en bättre beställare – hur du effektivt hanterar upphandling och uppföljning av arbetsmiljön. Om du upplever att arbetsmiljöarbetet inte sker på rätt sätt, vad kan och bör du göra?
  • Öka säkerheten i ditt dagliga arbete genom att följa ett systematiskt tillvägagångssätt. Hur skapar du en väl genomtänkt arbetsmiljöplan, genomför riskanalyser och genomför skyddsronder så att säkerhet inte bara blir en pappersprodukt utan en verklig verklighet?
  • Utvecklas till en säkrare byggarbetsmiljösamordnare genom att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på kompetens och skapa en trygg arbetsmiljö för alla.

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig att bli ännu bättre!

Ta hand om dig själv, och jag önskar dig ett framgångsrikt och säkert 2024!

Anna Bley

VD och rektor

Läs mer om våra utbildningar inom arbetsmiljö här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest