8 dimensioner av BIM som få företag känner till

8 dimensioner av BIM som få företag känner till – webbinarium i samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Kan du fortsätta som en vinnare utan BIM?

Visste du att BIM-baserad projektering innehåller 8 olika dimensioner som alla bidrar till att underlätta hela din byggprocess? Professor Anne Landin och arkitekt Carlos Martinez från Lunds Tekniska Högskola presenterar möjligheterna med alla BIM’s dimensioner.

Länk till inspelat webbinarium via LinkedIn

Föreläsare på webinar

Anne Landin – Projektplanering
Anne är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och…

Anne Landin – Projektplanering

Föreläsaren Anne Landin har ett flertal förtroendeuppdrag både inom akademi och näringsliv. Anne är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och Vatten med mångårig erfarenhet av forskning inom kvalitetssäkring och kunskapsuppbyggnad. Anne har även erfarenhet som konsult inom näringslivet exempelvis genom behörighetsutbildningar för kvalitetsansvariga samt som projektansvarig för revision och utveckling av kvalitetssystem.

Anne är föreläsare på kursen:


Projektplanering

Carlos Martinez – BIM projektering grundkurs
Carlos, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar inom…

Carlos Martinez – BIM projektering grundkurs

Carlos Martinez, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar inom arkitektur, BIM och projektering. Han är utbildad i USA och Sverige och forskar inom hållbara städer och cirkulärt byggande. Han har även arbetat som konsult inom hållbar stadsgestaltning med offentliga och privata aktörer. Han undervisar även i ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram inom hållbar stadsutveckling för tjänstemän i olika utvecklingsländer. Han tycker om att föreläsa och därigenom bidra till kunskapsspridning och utveckling.

Carlos är föreläsare på kursen:


BIM projektering