16 juni – 8 dimensioner av BIM som få företag känner till

16 juni – 8 dimensioner av BIM som få företag känner till – webbinarium i samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Kan du fortsätta som en vinnare utan BIM?

Visste du att BIM-baserad projektering innehåller 8 olika dimensioner som alla bidrar till att underlätta hela din byggprocess? Professor Anne Landin och arkitekt Carlos Martinez från Lunds Tekniska Högskola presenterar möjligheterna med alla BIM’s dimensioner.

Länk till inspelat webbinarium via LinkedIn

Föreläsare på webinar

Anne Landin – Projektplanering
Anne Landin, civilingenjör Väg och Vatten, är professor i Byggproduktion vid Lunds…

Anne Landin – Projektplanering

Föreläsaren Anne Landin har ett flertal förtroendeuppdrag både inom akademi och näringsliv.

Anne Landin är professor i Byggproduktion vid Lunds universitet och civilingenjör Väg och Vatten med mångårig erfarenhet av forskning inom kvalitetssäkring och kunskapsuppbyggnad. Anne har även erfarenhet som konsult inom näringslivet exempelvis genom behörighetsutbildningar för kvalitetsansvariga samt som projektansvarig för revision och utveckling av kvalitetssystem.
Carlos Martinez – BIM projektering
Carlos Martinez, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar…

Carlos Martinez – BIM projektering

Carlos Martinez, arkitekt, är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet där han undervisar inom arkitektur, BIM och projektering. Han är utbildad i USA och Sverige och forskar inom hållbara städer och cirkulärt byggande. Han har även arbetat som konsult inom hållbar stadsgestaltning med offentliga och privata aktörer. Han undervisar även i ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram inom hållbar stadsutveckling för tjänstemän i olika utvecklingsländer. Han tycker om att föreläsa och därigenom bidra till kunskapsspridning och utveckling.
Anna Bley – ÄTA-hantering och juridik
Anna Bley är delägare och grundare av Byggakademin. Anna är rektor och…

Anna Bley – ÄTA-hantering och juridik

Anna Bley är delägare och grundare av Byggakademin. Anna är rektor och brinner för utbildning och utveckling. Hon är även föreläsare på kursen ÄTA-hantering och juridik. Enligt Annas uppfattning, vilket också genomsyrar Byggakademin, är läraren den viktigaste komponenten i en fantastisk utbildning. Som föreläsare ska man förstås ha en djup kunskap om ämnet men också vara inspirerande och vilja hjälpa andra att utvecklas. Anna Bley är i grunden Civilingenjör, Väg och Vatten och har gått Civilingenjörsprogram på Handelshögskolan. Anna är även delägare i ett fastighetsbolag, Åre Duvedfastigheter, samt i ett fastighetsskötarbolag, Finab, med verksamhet i Stockholm och Nyköping. Anna har tidigare arbetat på NCC och Skanska med olika produktionsnära befattningar såsom arbetsledare, kalkylator, inköpare, PC och AC men också haft olika chefsbefattning på bolags- och koncernnivå.