Vägen mot anbud – var påläst och strukturerad

Marknaden för byggbranschen har hårdnat under de senaste åren. Coronapandemin har gjort läget ännu tuffare. Många aktörer konkurrerar om anbuden.

– Det gäller att vara påläst och att ha koll på sina egna handlingar, säger Odd Wikner, lärare på Byggakademin och kalkylsamordnare på Skanska.

Allt färre bostadsprojekt kommer igång.

– Vi ser att efterfrågan har sjunkit under de senaste två åren. Konkurrensen har blivit allt hårdare, säger Odd Wikner.

Det finns många faktorer som spelar in.

– Utländska underentreprenörer har etablerat sig, samtidigt som covid-19 har påverkat branschen, säger Odd Wikner.
Han har jobbat med inköp och kalkyl-frågor i flera decennier.
– Det här med kalkyler är egentligen inte det svåra i sammanhanget, säger Odd Wikner.

Hur tänker du då?

– Det gäller att förstå svårighetsgraden av olika projekt, att förstå riskerna. När man skriver en handling är man förstås inne i sin roll. Men man måste lyfta blicken och tänka bredare än så.

Hur?

– Du måste hela tiden tänka att det är andra personer som ska läsa en handling och att det du skriver kan tolkas annorlunda, säger Odd Wikner.

En klar och bra grund att stå på är att ha ett strukturerat arbetssätt.

– Det ger klara fördelar i ditt fortsatta arbete, säger Odd Wikner.

Byggakademins rutinerade lärare berättar att entreprenörer inte alltid har koll på vad som är deras rättigheter och skyldigheter.

– Jag tycker att det finns en stor variation på kunskapen kring de regelverk vi har i dag, säger han.

Här är Odd Wikners tre bästa tips på hur man ska tänka och göra för att kunna ge konkreta anbud.

  • Du ska var påläst.
  • Du ska ha koll och kunna förstå alla dina handlingar.
  • Du ska vara strukturerad.

Markus Bley är, precis som Odd Wikner lärare för Byggakademin.

Han har jobbat i nästan 15 år med ekonomi och projektuppföljning av olika byggprojekt.
I dag jobbar Markus Bley med projektutveckling men har under sin karriär haft de flesta roller på entreprenadsidan.

– Det handlar egentligen om att kunna överlämna ett bra projekt som även genererar vinst in till företaget. Levererar projekten inte den vinst som är lovad kan företaget få det svårt, säger Markus Bley.

Hur gör man det enklast?

– Projektuppföljning innebär att ha kontroll, att kunna lyfta blicken och agera direkt om du ligger fel.
Hur vanligt är det att ett företag inte agerar så?
– Det finns ett mycket större behov att stämma av i olika skeden än vad många tror. Det är ju betydligt bättre att korrigera ett fel direkt än att låta det gå för lång tid.
Markus kurs, Ekonomi – Projektavstämning, ger deltagarna kunskap att göra avstämningar och prognoser för att hinna agera i tid vid eventuella problem.

– Det gäller att komma igång, att starta tänket, sedan måste varje företag hitta sin egen rutin för hur detta skall appliceras i projekten.

Har du några konkreta tips på hur ett projekt ska slippa hamna i en svår ekonomisk situation?

– Att arbeta med kontinuitet när det gäller avstämning. Du måste agera om något går fel oavsett vilken roll du har i ett projekt, säger Markus Bley.
Marknaden inom byggbranschen är inne i en svacka just nu – och konkurrensen har ökat under den rådande coronapandemin.
Men det finns förstås alltid lysande undantag. Som mark- och anläggningsbranschen där marknaden ser bättre ut.

Men oavsett hur marknaden ser ut återkommer Byggakademins duktiga lärare Odd Wikner och Markus Bley till två viktiga faktorer för att vinna ett anbud och se till att projektet inte går åt fel håll ekonomiskt.
Var alltid påläst och strukturerad. Och agera direkt om något går snett.

Av Thomas Kindahl

 

Boka kurserna som hjälper dig vinna ett anbud

Kalkyl- och anbudsarbete

Ekonomi och projektavstämning

Grundkurs Inköp för alla i byggbranschen

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest