Utexaminerad till Diplomerad Platschef 

Niklas Hägg, Produktionschef på Hus, Skanska Sverige AB, är en av de som har gått vårt yrkesinriktade program Diplomerad Platschef. ”Utbildningen var ett steg på vägen till min roll som Produktionschef och har gett mig en bättre förståelse för vilken kunskapsnivå som krävs i alla olika roller i ett projekt”, säger Niklas. Några saker som han lyfter fram är vikten av social kompetens, tidiga möten och förmågan att ställa kontrollfrågor.

Hur har utbildningen hjälp dig i din yrkesroll?

Som produktionschef är det viktigt att ha ett bra kontaktnät och våga fråga om hjälp eftersom det är svårt att ha svar på allt och lösa alla problem själv. ”Utbildningen gav mig en mycket bra överblick över vad som krävs av mig i min yrkesroll”, säger Niklas. Du behöver bredden för att få insikt i var kunskapen finns och hur du bemöter dem som jobbar praktiskt inom de olika delarna av ett projekt. ”Vi fick lära oss när det är extra viktigt att vara noggrann och tillkalla experthjälp, till exempel vid geotekniska frågor”, säger Niklas. Det är platschefen eller produktionschefens ansvar att para ihop rätt person vid rätt tidpunkt.

Tips till dig som ska gå in i rollen som platschef/produktionschef

Det är bra att vara påläst och veta vad som förväntas av dig. Du kanske inte har svar på allt från början men lär dig på vägen. På Byggakademins yrkesinriktade diplomutbildning, som hålls av experter inom sina olika fackområden, får du ett mycket bra kunskapsmaterial som kan användas som ett uppslagsverk i praktiken när du behöver hjälp med olika frågor som uppstår i projekt. ”Lärarna på utbildningen var inspirerande och mycket kunniga och de hjälpte mig att lyfta blicken för att jag skulle få det helikopterperspektiv jag behöver i min roll”, säger Niklas.

Sist men inte minst

Niklas betonar vikten av ett bra nätverk och hur avgörande det är att hålla kontakten med alla olika roller i ett projekt. Du blir spindeln i nätet som ska veta var alla pusselbitarna finns och hur du parar ihop rätt person i rätt tid.

Bli Diplomerad hos Byggakademin

Ge din karriär en boost genom att investera i din utveckling med våra Diplomutbildningar. Hos oss har du möjlighet att foma din utbildningsväg i din egen utbildningstakt och välja kurser som passar just dig för din professionella profil. Tveka inte att kontakta någon av våra utbildningsrådgivare, som är redo att hjälpa dig skapa ett skräddarsytt utbildningspaket.

Byggakademins Diplomutbildningar

Diplomerad Projekteringsledare

Diplomerad Ledare

Diplomerad Platschef

Diplomerad KMA-samordnare

Diplomerad Bygg- och projektledare

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest