Testa dina kunskaper om arbetsmiljön

Kryssa i rätt svarsalternativ

QUIZ arbetsmiljö

1 / 5

1. Nedan kommer några påstående kring ansvar för arbetsmiljön, ett påstående är korrekt - vilket?

2 / 5

2. Hur stor del av klimatutsläppen i Sverige kommer från byggsektorn?

3 / 5

3. Vad beskriver fuktinnehållet i luften?

4 / 5

4. Boverkets byggskaderapport från 2018 visade på en årlig kostnad för fel, brister och skador i byggbranschen på drygt 100 miljarder kronor. Det innebär att var fjärde investerad krona i byggbranschen inte är värdeskapande. Kontroller är viktiga för att minska förekomsten av fel, brister och skador men vad innehåller en kontrollplan? Kryssa i de punkter som ingår!

5 / 5

5. Vad står BAS-U för?

Fyll i och skicka in QUIZ’en så kommer svaren till din mejl.

Integritetspolicy
reCAPTCHA field is required please complete!