Quiz – ledarskap

Kryssa i rätt svarsalternativ!

QUIZ ledarskap

1 / 8

1. Varför är självinsikt en central del av effektivt ledarskap?

2 / 8

2. Varför är förhandlingsteknik en nyckel till framgångsrika förhandlingar?

3 / 8

3. Varför är förändringsledning viktigt inom organisationer?

4 / 8

4. Varför är det viktigt för en chef att kunna hantera utmanande samtal och situationer?

5 / 8

5. Hur kan du som ledare effektivt hantera situationer där medarbetare inte följer satta spelregler eller inte gör sitt jobb?

6 / 8

6. Hur bör du som ledare agera för att kunna anpassa ditt ledarskap efter olika medarbetare?

7 / 8

7. Hur kan du som ledare arbeta med din egen tidsplanering eller hjälpa en medarbetare som har svårt att prioritera

8 / 8

8. Hur kan du som ledare skapa en positiv arbetsplatskultur när en medarbetares skämt inte alltid uppfattas som passande av resten av arbetsgruppen?

Fyll i och skicka in QUIZ’en så kommer svaren till din mejl.

Integritetspolicy
reCAPTCHA field is required please complete!