testa vilka kunskaper du har om ätor

Kryssa i rätt svarsalternativ!

QUIZ ÄTOR

1 / 8

1. Om det är en felaktig mängd i Mängdförteckning (mindre mängd) jämfört med ritning (större mängd) gäller följande (ett svar är helt korrekt)…

2 / 8

2. Det finns två olika typer av ÄTOR, föreskriven och föranledd/likställd, vilket påstående är korrekt (för en utförandeentreprenad) när det gäller beställningar?

3 / 8

3. Är detta en ÄTA, vilket? Ni har ett uppdrag som generalentreprenör (GE) i en utförandeentreprenad och ni har varit ute på arbetsplatsbesök innan ni lämnade ert anbud då ni också planerade var era avfallscontainrar skulle stå. När ni nu kommer ut så måste ni ställa dem 100 m bortom den tänkta platsen eftersom er beställare har planterat buskar på den avsedda platsen, är detta en ÄTA? Ett korrekt svar!

4 / 8

4. Vilket alternativ av nedanstående påståenden är korrekt?

5 / 8

5. Om det uppstår ett hinder så gäller följande, ett alternativ är korrekt!

6 / 8

6. Nedan kommer några påstående om forcering…

7 / 8

7. Lite allmänt om ÄTA, ett alternativ är korrekt.

8 / 8

8. Om vi utgår från att AB 04 gäller utan avsteg och att ditt ÄTA-arbete ska ersättas enligt självkostnadsprincipen så gäller …, ett svar är korrekt – vilket?

Fyll i och skicka in QUIZ’en så kommer svaren till din mejl.

 

Integritetspolicy
reCAPTCHA field is required please complete!