Pandemin fick Byggakademin att starta något nytt

Byggakademin når nu hela Sverige med sina utbildningar efter att ha ställt om till hybridutbildningar

Nu när restriktionerna är så gott som över håller samhället på att ställa om till viss del till gamla rutiner men också till någonting nytt. Byggakademins rektor Anna Bley ser nya möjligheter samt delar med sig av erfarenheter och lärdomar från pandemiåren.

Vilka möjligheter ser du efter pandemiåren?

– Möjligheterna är att vi kan erbjuda kunder högkvalitativ undervisning genom hybridkurser trots långa avstånd till kurslokalen. Hybridkurserna utvecklade vi snabbt för att hitta en ny form att hålla i gång undervisningen. Det innebär att eleverna har möjlighet att delta i undervisningen på plats i klassrummet eller från valfri plats vid samma kurstillfälle, säger Anna Bley

Vilka erfarenheter kan du dela med dig av som hjälpt Byggakademin under pandemiåren?

– Några nyttiga erfarenheter är:

  • att göra en riskanalys där man analyserar de konsekvenser en pandemi kan komma att innebära
  • att genomföra de förändringar som krävs omgående, följa upp kontinuerligt och justera det som behövs vilket ibland kan innebära tuffa beslut och stora ekonomiska konsekvenser
  • att det krävs tydligt ledarskap, ett fantastiskt team, mål och måluppföljning, gemensamma mötesmöjligheter i arbetet (vi hade till exempel Teamsfika varje dag utöver arbetsmöten)
  • att förmedla positiv energi
  • att det är viktigt att hitta nya sätt att umgås. Ett exempel är att vi hade ett stående julbord utomhus i eldars sken och värme, säger Anna Bley.

 

Vilka lärdomar kan du dela mer dig av till andra för att lyckas efter två svåra pandemiår?

Jag tror att det är otroligt viktigt att företagen:

  • tar ställning till hur man fortsatt vill hantera distansarbete och har en plan för hur det ska gå till och om man fortsatt har visst distansarbete se till att alla är på plats någon dag eller några dagar i veckan
  • aktivt arbetar med företagskänslan – vilka är vi, vad står vi för etcetera
  • ser till att de som har kommit in i verksamheten under pandemiåren nu får lära känna sina kollegor men också förnya introduktionen till arbete, förväntan etcetera på plats – det är alltid enklare att ställa frågor ansikte mot ansikte än via Zoom, säger Anna Bley, Byggakademins rektor.

Hybridkurser – en kombination av lärarledda och streamade kurser

Hybridkurser är en kombination av lärarledda och streamade kurser vilket innebär att eleverna antingen sitter i klassrummet eller deltar från valfri plats vid samma kurstillfälle.

Läs mer om våra live-streamade hybridkurser här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest