Organisatorisk och social arbetsmiljö - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Organisatorisk och social arbetsmiljö

För bygg- och anläggningsbranschen

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

15 november
Lärarledd livestreamad utbildning
20 platser kvar

Kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor. Enligt Arbetsmiljölagen har alla rätt till ett bra arbetsklimat och ämnet tas upp specifikt i AFS 2015:14.I oroliga tider är det ännu viktigare att ha kunskap och verktyg för att kunna stötta och underlätta för medarbetare som av olika skäl inte mår bra.

Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar och det är arbetsgivarens ansvar att se till att organisationen och arbetsuppgifter utformas så att alla kan må bra. Hur kan du som chef, ledare och medarbetare inspirera, stötta och motivera din arbetsgrupp eller dina kollegor på bästa sätt i dessa tider? Det finns flera sätt att ta reda på hur de anställda upplever trivsel, arbetsklimat och arbetets innehåll. Det kan vara medarbetarsamtal, diskussioner på personalmöten, enkäter eller att man genomför intervjuer. Ju mer man vet om hur de anställda upplever situationen, desto lättare att förändra rätt saker och uppnå resultat.

Efter avslutad kurs ska du:

 • Veta vilka krav lag och föreskrifter ställer inom systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Känna dig trygg med vem som har vilket ansvar
 • Fått förslag och idéer på hur kraven kan omformas till policys, mål och rutiner i er verksamhet så att ni följer gällande lagstiftning
 • Fått förslag och idéer på hur du/ ni kan arbeta med OSA under oroliga tider och dessutom i vissa situationer på distans
 • Fått verktyg för att börja jobba med frågorna

Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö i teori och praktik
 • Hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning?
 • Hur man förebygger kränkande särbehandling?
 • Hur fungerar människan i oroliga tider, vad gör att vi reagerar på olika sätt?
 • Hur göra riskbedömningar i oroliga tider?
 • Hur stötta personal som är oroliga av olika skäl?
 • Hur arbeta med OSA på distans?
 • Anmälan och utredning
 • Vilken dokumentation ska finnas

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsmiljöombud, skyddsombud och övriga befattningar som behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor. Inga krav på förkunskaper.

Omfattning

Undervisning omfattar 1 dag. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch och fika.

Organisatorisk och social arbetsmiljö - i orostider är en lärarledd streamad utbildningen som omfattar 4 timmar. Pris: 3900 sek exkl. moms.

KURSEN ERBJUDS ÄVEN SOM STREAMAD ONLINE UTBILDNING

Du som inte kan eller vill medverka fysiskt på kursen har nu möjlighet att delta på distans. Du kommer till Byggakademin utan att lämna hemmet eller kontoret.

Genom vår webblösning deltar du online live under den utbildning som genomförs hos oss. Via videolänk kan du ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten som om du vore på plats.


Kommande kurstillfällen

15 november
Lärarledd livestreamad utbildning
20 platser kvar

 

Pris

5 700 SEK exkl moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!