Nästa steg i arbetslivet? – Intervju med rektor Anna Bley.

”Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt”, menade den gamla grekiska tänkaren aristoteles redan innan kristi födelse. På dmh kan vi åtminstone hålla med om det sistnämnda. För aldrig har möjligheterna att vidareutbilda sig på jobbet, pandemier och restriktioner till trots, varit större än just nu – vart du än befinner dig!

Att det sedan i somras är krav på att samtliga byggföretag, åtminstone de som planerar att kunna jobba på Byggföretagens arbetsplatser (och omfattas av kravet på ID06) ska ha genomgått den för branschen gemensamma säkerhetsutbildningen Safe Construction Training, det har du säkert redan koll på? Om du inte redan, i likhet med omkring 300 000 andra, redan fått den biten avklarad.

Att utbilda sig ligger i tiden, inte bara när det gäller obligatoriska kunskaper och för verksamheten direkt nödvändiga certifikat/kravutbildningar, utan även när det kommer till kunskaper som kan vara insteget till nästa steg i karriären, utvidga företagets verksamhetsområde eller vidga vyerna inom områden som digitalisering, automation eller hållbart byggande.

Nedan kan du läsa ett utdrag ur artikeln “Nästa steg i arbetslivet”, skriven av David Liljefors, DHM, Den Moderna Hantverkaren, baserat på en intervju med Anna Bley.

UTSLAGSGIVANDE KOMPETENS

Byggakademin är ett privatägt Stockholmsbaserat, rikstäckande utbildningsföretag som i sin nuvarande form har funnit sedan 2015. Byggakademin erbjuder ett brett och flexibelt utbud av kortare klassrumsbaserade och lärarledda livestreamade utbildningar inom områden som exempelvis projektstyrning, arbetsmiljö, teknik/installation, entreprenadjuridik och ledarskap. Vid behov kan Byggakademin även anpassa utbildningar specifikt efter företagets önskemål.

Anna Bley, grundare av Byggakademin.

– Byggakademins kurser är utformade för att ge kunskap och verktyg som är praktiska och tillämpningsbara redan från första dagen, säger Anna Bley, grundare av Byggakademin samt rektor och lärare på skolan med ansvar för kursplanering och utveckling av nya kurser/utbildningar. De flesta av Byggakademins kunder är från bygg- och anläggningssektorn, inklusive målare, snickare, rörmokare och ställningsbyggare. Från små företag med ett tiotal anställda till några av Sveriges största företag, både på utförarsidan och beställarsidan, kommun och konsultbolag till exempel.

– En vanlig kundgrupp är mindre företag som växer, säger Anna. De är ofta väldigt driftiga och duktiga på sina jobb, men när företaget närmar sig 10–12 anställda på så dyker det upp nya uppgifter som ställer helt andra krav. Projekten lite större. Du måste på ett helt annat sätt förstå lagar och förordningar, risker och avtal. Och med en större personal uppstår också frågor kopplade till ledarskap, frågor som ”Hur fasiken får jag personalen att göra som jag säger?” Byggakademins kurser inom ekonomi, projekthantering och entreprenadjuridik är utformade för att möta just den här typen av frågor.

”Byggbranschen kommer att få nya konkurrenter, inte bara från utlandet, utan från andra håll”

Vilka är dina bästa råd till dem som är ute efter att ta nästa steg i yrkeslivet, göra karriär och kanske få lite mer i lönekuvertet?

– Som regel är det är alltid bra att ha en befattningsbeskrivning för sitt roll, oavsett om man jobbar som snickare, ansvarig hantverkare eller platschef. Med en tydlig befattnings-beskrivning faller inga arbetsuppgifter mellan stolarna eller överlappar varandra. Det är också en bra utgångspunkt för utvecklingssamtal. Det är betydligt lättare att nå sina mål om man utifrån företaget kan ringa in vilka kompetenser som krävs och vad man ska satsa på. På Byggakademin finns till exempel kurser som Arbetsledare eller Ansvarig hantverkare för de som jobbar ute i produktion.

Vilka utbildningar är värda att satsa på inför framtiden?

– I slutänden kommer man inte ifrån att en god ekonomi grundar sig i en god planering. Att kunna styra, göra ekonomiska uppföljningar, att ha en bra kunskap om arbetsmiljöfrågor. Det är en typ av kompetens som ofta fattas ute på företagen, både hos entreprenörer och beställare. Och de som är duktiga börjar ofta närma sig pensionsålder. Här finns det mycket att göra! Inte helt oväntat nämner Anna också miljöfrågor.

– Till skillnad från många andra områden som också ligger i tiden, så finns det ju för miljöfrågor faktiskt en lagstiftning på plats som företagen måste följa. Från och med årsskiftet är till exempel byggherrarna skyldiga att redovisa en klimatdeklaration för nya byggnader [vilken miljöpåverkan på klimatet byggnaden har]. I de flesta fall tror jag att kunden kommer att vilja köpa den klimatdeklarationen av det företag som ska utföra jobbet. Företaget behöver då inte bara kunna göra klimatdeklarationen i sig, utan också kunna producera på ett klimateffektivt sätt. Att som företag ha den kompetensen kommer definitivt att bli utslagsgivande.

Ett område som Anna också nämner är automation, och kompetenser för att möta en byggbransch i förändring.

– Det kan vara allt ifrån soptunnor som kan säga till när de är fulla, till smarta energi- och klimatlösningar. Det kommer att krävas en större förståelse för tekniska fastighetslösningar i stort. Byggbranschen kommer också att få nya konkurrenter, inte bara från utlandet, utan från andra håll. Nu för tiden bygger ju till exempel IKEA hus. Produktivitetskravet på byggföretagen kommer därmed att öka. Man måste planera bättre, kanske tänka mer i moduler eller kanske tänka helt nytt. Tittar man 5–10 år framåt så kommer det hända mycket i bygg-branschen.

Skriven av: David Liljefors, DHM, Den Moderna Hantverkaren

Publicerad 2022-02-07

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest