LOU

Lagen Om Offentlig Upphandling

Vad är LOU?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) finns till för att reglera den offentliga upphandlingen. Reglerna är till för att upphandlande myndigheter ska följa de EU-direktiv som är framtagna för att underlätta rörligheten av varor och tjänster inom EU. Lagen om offentlig upphandling är även till för att tillvarata konkurrensen inom EU.

Vad betyder LOU?

LOU betyder Lagen om offentlig upphandling och reglerar offentliga upphandlingar.

När ska den användas?

Lagen om offentlig upphandling ska användas vid offentlig upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som genomförs av en upphandlande myndighet.

Vilka ska använda LOU?

Du behöver känna till lagen om offentlig upphandling om du arbetar med anbud mot offentliga beställare som till exempel en kommun eller om du är beställare av offentliga upphandlingar.

Vilka följer LOU?

Det är framför allt upphandlande myndigheter, till exempel en statlig eller kommunal myndighet, som behöver följa LOU. Det gäller även för beslutande församling, region samt kommunala och statligt bolag.

När kom LOU?

Lagen om offentlig upphandling kom år 1992. År 2008 ersattes lagen av en ny LOU.

Varför är det viktigt att känna till de regler som finns i LOU?

Om du vill vara med och tävla om offentliga upphandlingar behöver du känna till de regler som finns i LOU. Det kan vara svårt att tolka reglerna men på kursen LOU – offentlig upphandling för byggsektorn får du de kunskaper du behöver för att förstå reglerna som kan hjälpa dig att vinna offentliga upphandlingar. Jag rekommenderar dig verkligen att boka kursen.

Läs mer om kursen här.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig om lagens uppbyggnad och du får verktyg och exempel från rättspraxis som kommer hjälpa dig vinna upphandlingar. I kursen ingår bland annat:

  • Upphandlingsprocessen
  • Upphandlingsförfarande
  • Gränsdragning mellan olika typer av kontrakt
  • Undantag från upphandlingsskyldighet av byggentreprenader
  • Upphandling av byggkoncessioner
  • Särskilt om anbudsfasen
  • Sanktioner
  • ÄTA-bestämmelser
  • Upphandlingsetik
  • Vilka är de vanligaste misstagen vid entreprenadupphandling

Vanliga frågor och svar

Varför finns det regler kring LOU?

Reglerna i LOU är till för att ge alla som är med vid upphandlingar av varor, tjänster eller byggentreprenader samma förutsättningar vid anbudsförfrågningar och för att alla ska utvärderas på samma villkor. När upphandlande organisationer gör inköp måste de följa bestämmelserna i LOU för att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden. LOU är även till för att upphandlingar av varor och tjänster inom offentliga organisationer ska bli så kostnadseffektiva som möjligt och syftar till att se till att de företag som erbjuder de mest förmånliga villkoren vinner. Bestämmelserna ska främja konkurrensen inom EU och förenkla för företag att sälja sina varor och tjänster till offentlig sektor. Reglerna bidrar även till att motverka korruption.

Vilka är de nya reglerna i LOU och varför ändras de?

Syftet med de nya reglerna som trädde i kraft den 1 februari 2022 är att förenkla regelverket på det icke-direktivstyrda området. Regelverket rensas på onödig information för att lyfta fram de mest nödvändiga reglerna för upphandlande organisationer och leverantörer. Regelverket blir också mer flexibelt och ger upphandlande organisationer större frihet att på egen hand utforma sin upphandling. Eftersom reglerna om särskilda förfaranden tagits bort är det upp till den upphandlande organisationen att själv utforma varje upphandling. Detta ställer krav på att organisationerna tydligt anger i upphandlingsdokumenten hur upphandlingen ska genomföras.

Är det något som är viktigt att förbereda inför nya upphandlingar?

Det är bra att uppdatera de mallar och styrdokument som används för upphandlingar. En god idé är också att kartlägga kommande upphandlingar för att se om de påverkas av de nya reglerna.

Vilka upphandlingar påverkas?

Endast de icke-direktivstyrda upphandlingarna påverkas av de nya reglerna. Det vill säga de upphandlingar som inte styrs av EU:s upphandlingsdirektiv.

Från vilket datum gäller de nya upphandlingsreglerna?

Svar:  De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas den 1 februari 2022 och därefter.

 

Vem behöver gå kursen LOU?

Alla som arbetar med upphandling, både i rollen som upphandlare och entreprenör, behöver kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling.

 

Kan jag gå kursen på engelska?

Kursen erbjuds endast på svenska.

 

Kan kursen läsas på distans?

Kursen hålls både på distans och på plats i klassrum.

 

Källa: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/