Lina Linderson, en av föreläsarna på våra Fuktsäkerhetskurser

Lina är diplomerad fuktsäkerhetsansvarig inom projektering och produktion och är en av föreläsarna på våra Fuktsäkerhetskurser. Lina har under många år samlat på sig erfarenhet som innefattar hela byggnadsprocessen, från tidigt programskede, projektering till eftermarknad och förvaltningsfrågor.

Tre snabba frågor till Lina om kurserna

Lina, vad lär sig deltagarna på Fuktsäkerhetskurserna?

Lina säger, “Under kursen lär sig deltagarna om hur fukt fungerar och hur man praktiskt kan använda kunskapen under byggprojekten. Man får även hjälp med att kunna arbeta med fuktsäkerhet på ett systematiskt sätt och får hjälp med dokumentationen som krävs.”

Vilka yrkesgrupper har nytta av kurserna?

“Jag skulle säga att alla inom byggsektorn bör gå grundkursen, och att de som arbetar med mer nischade frågor dessutom går en av de riktade kurserna, Fuktsäkerhet projektering eller Fuktsäkerhet produktion.”

Vad är ditt bästa tips till alla dem som är intresserade av att lära sig mer om Fuktsäkerhet?

“Fuktproblem kan bli dyrt för den som är osäker eller inte vet. Ett tips är att anmäla sig till kurserna som erbjuds samt fråga en fuktkonsult som vet. Gissa inte. Det blir oftast väldigt dyrt i slutändan.”

Problem som kan uppstå om du inte har kunskap om uttorkningstider och materialhantering:

Uttorkningstider. Du behöver förstå betongens egenskaper, uttorkningsklimat och hur fukt beter sig. Om du inte gör rätt från början så blir det ofta en lång process som kostar mycket pengar. Att få hjälp med hur man kan, och bör, planera för att undvika fallgropar pratar vi om under kursens gång.

Materialhantering. Genom att ha fokus på dina byggnadsmaterial och hanteringen av dessa finns både en ekonomisk vinst och du sparar på resurser. Under kursen pratar vi om hur du kan hantera materialet på ett fuktsäkert sätt och på så sätt undvika skador. Om du dessutom byter ut en del byggnadsmaterial så är det många gånger lätt att missa att nya material ibland kräver annan hantering än tidigare redan inarbetade rutiner.

“Till sist vill jag nämna att ju fler som är engagerade och aktiva för att förebygga fuktproblem på en byggarbetsplats desto mindre risk för onödiga kostnader på sikt”.

Byggakademin håller 3 nya kurser inom fuktsäkerhet

Kurserna följer de krav som gäller enligt Boverkets byggregler (BBR) och branschregler samt uppfyller krav utifrån en BKMA-certifiering.

Fuktsäkerhet grundkurs

Kursdatum: Stockholm – Saltsjöbaden och lärarlett streamat: 25, 26 oktober

Läs mer och Boka

Fuktsäkerhet produktion

Kursdatum: Stockholm – Saltsjöbaden och lärarlett streamat: 28 november

Läs mer och Boka

Fuktsäkerhet projektering

Kursdatum: Stockholm – Saltsjöbaden och lärarlett streamat: 29 november

Läs mer och Boka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest