Pelle Wall – Arbetsledarutbildning I och II

Per Wall, Arbetschef på Zengen, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning I och II.

Hans styrka återfinns i kärnverksamheten med att driva stora byggprojekt. Per har erfarenhet av de flesta rollerna i ett byggprojekt med tyngdpunkt på entreprenadingenjör, projektchef och ombud. Per har även erfarenhet som regionchef på Veidekke Entreprenad, arbetschef på Byggmästargruppen, projektchef på Skanska och som ansvarig för olika mentorprogram inom ledarskap. Vidare är Pers styrkor hans ledaregenskaper som bidrar till en god lagkänsla och strategiskt tänkande som tillsammans med styrning mot mål leder till goda resultat.

 

 

Pelle Wall – Arbetsledarutbildning I och II

Per Wall, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning fördjupning. Pers styrka återfinns i kärnverksamheten – att driva byggprojekt. Allt ifrån stora komplexa byggprojekt till mindre projekt. Per har erfarenhet av de flesta rollerna i ett byggprojekt med tyngdpunkt på rollerna entreprenadingenjör, projektchef och ombud. Han arbetar som affärsenhetschef på Zengun idag. Tidigare har han arbetat som regionchef på Veidekke Entreprenad och som arbetschef på Byggmästargruppen och projektchef på Skanska. Han har även ansvarat för mentorprogram inom ledarskap. Vidare är Pers styrkor hans ledaregenskaper som oftast bidrar till en god lagkänsla och ett välmående i projektteamen samt hans strategiska tänkande som tillsammans med styrning mot mål leder till goda resultat.

Läs mer om föreläsaren »

Mattias Wittgren – Entreprendajuridik fördjupning

Mattias Wittgren är advokat och håller regelbundet kurser i entreprenad- och konsulträtt. Mattias har mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot fastighetsrelaterade frågor. Mattias Wittgren är rankad av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som en av fem ”leading individuals” inom entreprenadrätt i Sverige. Mattias arbetar med avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias har bred erfarenhet av att bistå klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt. Han har mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö.

Läs mer om föreläsaren »