Niklas Mellin – Arbetsledarutbildning

Niklas Mellin, föreläsare på Arbetsledarutbildningen är utbildad snickare, ekonom och fastighetsförvaltare. Han har drivit ett mindre entreprenörsföretag som enmansföretagare samt varit ägare och vd för LIHAB, ett av de större entreprenörsföretagen inom bygg. Niklas anser sig vara en social, inlyssnande och rättvis person som inte tycker om genvägar, om man inte har planerat noga för en genväg.

Vad driver dig till att föreläsa? ”Jag har valt att föreläsa både för att utveckla mig själv genom att träffa nya människor i en miljö där även andra vill utvecklas. Sen vill jag gärna bidra och inspirera andra människor med min kunskap och erfarenhet inom arbetsledning”, säger Nilkas.

Magnus Stjerndahl – Installations- och energisamordning

Magnus Stjerndahl, civilingenjör med licentiatexamen från Installationsteknik, utbildar blivande energispecialister, förvaltare, byggnadsingenjörer i kurser för installationsteknik och energieffektivisering. Magnus arbetar som energiexpert i nätverk för energieffektivisering inom såväl livsmedelsbutiker, produktion och industri som med enskilda byggnader och hela bestånd av fastigheter. Genom åren har Magnus samordnat och genomfört energikartläggningar och arbetat med att implementera och följa upp åtgärdsförslag för energieffektivisering. Han har även byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag, och haft utbildningsansvar i kurser i energieffektivisering och installationsteknik. Idag arbetar Magnus som installationssamordnare i stora projekt och har tidigare haft följande befattningar: Senior Energikonsult/Partner, ÅF, Infrastruktur, Senior Energikonsult, Borås energi och miljö, Teknisk Specialist och Bengt Dahlgren AB, Konsult/Industridoktorand.

Läs mer om föreläsaren »

Fredrik Brandberg – BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare samt Arbetsledarutbildning på engelska

Fredrik har sina examina inom systemvetenskap och ekonomi, är reservofficer och major i armén och har omfattande utlandserfarenhet på högre stabsnivå (Kosovo och Afghanistan), samt arbetar aktivt och på full bredd sedan flera år med utbildningar som på bästa sätt uppfyller säkerhetskraven i byggbranschen. Ge Fredrik Brandberg utrymme och utmaningar inom arbetsmiljö, juridik, krisberedskap, byggsäkerhet och management – sedan börjar saker och ting hända. Kursledaren säger, ”När jag undervisar i BAS P/U så får jag en återkoppling på hur branschen fungerar och utvecklas, hur säkerhet tillämpas och uppfattas samt nivån på de juridiska kunskaper som våra entreprenörer, platschefer och planerare har. Ganska ofta får jag också värdefull information om hur Arbetsmiljöverket har konfronterat våra kunder, hur man interagerar med andra företag i branschen och inte minst hur det ligger till med kunskapsnivån hos byggherrarna. Det finns mycket att göra, och det finns enkla lösningar på svåra problem – om man har kunskapen”.
FREDRIK BRANDBERG (ENG)
Give Fredrik Brandberg space and challenges within work environment, law, crisis emergency, construction safety and management – and things will start to happen. Fredrik has his academic merits in informatics and economy. Further, he is a reserve officer, army major, and has extensive experience from higher staff level (Kosovo and Afghanistan), and on a daily basis he’s working with a broad selection of safety training issues that will fulfill any requirement in construction. The benefits of giving lectures in both Swedish and English are on the palette of my own development, establishing international contacts and having the opportunity to introduce construction and constitutional premises in our wonderful country to foreign guests. And, foreign customers in Sweden do often have complicated projects ongoing, like dismantling nuclear powerplants, assembling wind-power off shore and building large tunnel systems in both Gothenbourg and Stockholm.

Läs mer om föreläsaren »

Anders Kinding – Ledarskapskurser och Förhandlingsteknik

Föreläsaren Anders Kinding är seniorkonsult med över 20 års erfarenhet från ledarskap, försäljning, kundservice och karriärplanering och är i grunden ekonom och författare till flera prisbelönta ledarskapsböcker varav två har fått första pris som ”årets bok” av Sveriges HR-förening. Ledarrollen vid uppsägningar (2002), Ung & Chef (2006) och Världens bästa chefer – vill du bli en av dem? (2016). Senaste bok ”Jag hinner inte – Chefens omöjliga uppgift” (2018).

Anders arbetar idag som ledarskapskonsult där han fram för allt hjälper ledningsgrupper öka sin effektivitet. Anders har branscherfarenhet som konsult inom bland annat läkemedel, verkstadsindustri, bank-och försäkring, kommuner, IT call center samt olika servicebranscher. Anders har egen chefserfarenhet från SEB och FinanceSkandic som avdelningschef inom konsumentkrediter och arbetat med ledarskapsutveckling på Wallenbergsinstitutet. Anders har även arbetat som försäljnings- och marknadschef på Securitas och Observer/Pressurklipp samt som administrativ chef på IFS International Foundation for Science. Bland kundreferenserna kan nämnas ABB, Oracle, Musikverket, Schneider Electric och Telenor.

Läs mer om föreläsaren »