Lär dig leda din verksamhet på nytt sätt och förbättra ditt resultat

Det är många chefer som upplever det stressigt på jobbet. Det är svårt att hinna med, problemen växer och kan i vissa fall leda till utbrändhet. Lönsamheten och effektiviteten i verksamheten blir sämre. Genom att hitta nya vägar till ledarskap där du lär dig leda din personal i ständig förändring och utveckling kan resultaten i din verksamhet förbättras avsevärt.

Kursen Chefens Personalansvar vänder sig till dig som är chef och som förmodligen har ont om tid och behöver inspiration och en introduktion till de viktiga frågeställningarna inom personalhantering. Du kommer lära dig hur lyckad rekrytering går till, hålla utvecklingssamtal och lönesättning, ge effektiv feedback och genomföra svåra samtal. På kursen går vi också igenom hur man hanterar missnöje och konflikter, hur man motiverar, coachar och skapar teamarbete samt hur du kan kommunicera bättre. Kursen tar även upp avveckling och metoder för uppsägning. Efter avslutad kurs har du med dig ett antal hjälpmedel, tips på metoder och idéer till hur du ska gå vidare i ditt ledarskap för att uppnå balans och effektivitet i din verksamhet. Kursen kräver inga förkunskaper men det är en fördel om du har erfarenhet från personalansvar. Efter genomförd kurs får du ett intyg på kunskaper inom personalhantering.

På kursen bjuder vi alltid på frukost, god och vällagad lunch och härliga bakverk.

Tidigare kursdeltagare har sagt: “Intressant föreläsare, man får tänka utanför boxen”
Passa på att gå kursen i Stockholm eller i Göteborg i maj eller i Malmö i juni.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest