Kurskalender – välj och boka kurs online

30 nov – 01 dec Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:00 – 16:00
Platser kvar
30 nov Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
30 nov Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
30 nov Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
30 nov Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
04 dec Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
04 dec Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
05 dec Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
05 dec Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
06 – 07 dec Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
06 – 07 dec Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
06 dec Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
06 dec Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
07 – 14 dec Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
07 – 14 dec Stockholm Saltsjöbaden
3 dagar
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
14 – 15 dec Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
14 – 15 dec Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
15 dec Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
15 dec Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
19 dec Malmö
1 dag
Platser kvar
01 jan 2024
1 dag
Platser kvar
23 jan – 05 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
6 dagar
Platser kvar
23 jan – 05 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
6 dagar
Platser kvar
24 – 25 jan 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
24 – 25 jan 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
30 jan 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
31 jan – 01 feb 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
31 jan – 01 feb 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
06 feb – 13 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
7 dagar
Platser kvar
06 feb – 13 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
7 dagar
Platser kvar
07 feb 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
07 feb 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
07 feb 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
08 feb 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
14 – 22 feb 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Platser kvar
14 – 22 feb 2024 Stockholm Saltsjöbaden
3 dagar
Platser kvar
14 feb 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
15 feb 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
15 feb 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
15 feb 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
21 feb 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
28 – 29 feb 2024 Göteborg
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
28 feb 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
28 feb 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
04 – 18 mar 2024 Göteborg
2 dagar
Platser kvar
05 – 20 mar 2024 Göteborg
6 dagar
Platser kvar
05 mar 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
05 – 06 mar 2024 Göteborg
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
06 – 07 mar 2024 Malmö
2 dagar, 08:00 – 16:00
Platser kvar
06 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
06 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
06 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
07 mar – 09 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar
Platser kvar
07 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
07 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
08 mar 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
11 mar – 17 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
4 dagar
Platser kvar
11 mar – 17 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
4 dagar
Platser kvar
12 – 26 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Få platser kvar
12 – 13 mar 2024 Göteborg
2 dagar, 08:00 – 16:00
Platser kvar
12 mar 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
13 – 14 mar 2024 Malmö
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
14 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
14 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
15 mar 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
19 mar 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
19 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
19 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
19 – 26 mar 2024 Göteborg
4 dagar
Platser kvar
20 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
20 – 21 mar 2024 Malmö
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
20 – 21 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
20 – 21 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
20 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
21 mar 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
25 – 26 mar 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
25 – 26 mar 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
25 – 26 mar 2024 Göteborg
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
09 – 10 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:00 – 16:00
Platser kvar
09 – 10 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:00 – 16:00
Platser kvar
09 – 16 apr 2024 Malmö
3 dagar
Platser kvar
09 – 10 apr 2024 Göteborg
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
16 apr – 21 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
6 dagar
Platser kvar
16 apr – 21 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
6 dagar
Platser kvar
16 – 17 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
16 – 17 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
17 – 18 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
17 – 24 apr 2024 Göteborg
3 dagar
Platser kvar
17 – 18 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
18 apr 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
18 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
22 – 23 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
22 – 23 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
23 apr 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
23 – 24 apr 2024 Malmö
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
23 – 25 apr 2024 Göteborg
3 dagar
Platser kvar
24 – 25 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
24 – 25 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:00 – 15:30
Platser kvar
24 – 25 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
24 – 25 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
26 apr 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
26 apr 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
26 apr 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
30 apr – 21 maj 2024 Malmö
2 dagar
Platser kvar
07 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
07 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
13 – 14 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
13 maj 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
13 – 14 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
14 maj 2024 Malmö
1 dag
Platser kvar
15 – 23 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
3 dagar
Platser kvar
15 – 23 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Platser kvar
15 maj 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
15 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
15 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
16 – 17 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
16 – 17 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
16 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
16 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
21 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
21 maj 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
21 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
22 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
22 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
22 – 23 maj 2024 Göteborg
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
27 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
27 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
28 maj – 12 jun 2024 Malmö
6 dagar
Platser kvar
28 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
28 – 30 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Platser kvar
28 – 30 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
3 dagar
Platser kvar
29 – 30 maj 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
29 – 30 maj 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
03 jun 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
03 jun 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
04 jun 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
04 jun 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
05 jun 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
05 jun 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
05 jun 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
11 jun 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
1 dag
Platser kvar
11 jun 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar
12 jun 2024 Göteborg
1 dag
Platser kvar
27 – 28 aug 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
27 – 28 aug 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
04 – 05 sep 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar, 08:30 – 16:00
Platser kvar
05 – 19 sep 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
3 dagar
Få platser kvar
12 – 19 sep 2024 Lärarledd livestreamad utbildning
2 dagar
Platser kvar
12 – 19 sep 2024 Stockholm Saltsjöbaden
2 dagar
Platser kvar
10 okt 2024 Stockholm Saltsjöbaden
1 dag
Platser kvar

Praktisk info

Kursanmälan

Boka din kursplats här på webben eller ring oss gärna på 010-2281555.

Rabatter
Är ni ett BF9K certifierat företag erhåller du 10 % rabatt på kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare.  Erbjudandet går ej att kombinera med andra rabatter. Ring oss så hjälper vi dig boka.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan får du och de som du har anmält en bekräftelse. Om kursen är fullbokad hör av dig så bokar vi dig till nästa kurstillfälle.

 

Om- och avbokningsregler

För din och andras trygghet erbjuder Byggakademin möjligheten att omboka din kurs fram till kursstart vid sjukdom i mån av plats. Väljer du att gå om kursen på plats tillkommer en extra konferensavgift. Anmäler du dig till ett nytt streamat kurstillfälle tillkommer en administrationsavgift.

Fram till 4 veckor innan kursstart har du möjlighet att helt kostnadsfritt avboka kursen. För avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning från 4 – 2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart. Har du bokat och inte har möjlighet att utnyttja din kursplats får den överlåtas till någon annan person men detta måste meddelas till Byggakademin. Avbokning måste ske via mejl till info@byggakademin.com. Du behöver få en bekräftelse från oss att du har avbokat.

Kallelse

Förutom att en bekräftelse skickas ut i samband med anmälan skickar vi ut en kallelse 10 dagar innan kurs till dig som är bokad på kursen, där du får information om var kursen kommer hållas, start och sluttider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.

Kurstider

Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Kurslokaler

Våra kurser genomförs på välkända konferensanläggningar eller streamat online. I Stockholm håller vi till i våra egna härliga lokaler i Neglinge Center i Saltsjöbaden. Till Neglinge Center kan du antingen åka Saltsjöbanan eller med bil. Vi har gott om parkeringsplatser i anslutning till kurslokalen.

Finner Byggakademin det olämpligt att genomföra kursen i en fysisk kurslokal pga av restriktioner från myndigheter som begränsar resande och/ eller folksamlingar med anledning av rådande coronapandemi äger Byggakademin rätt att genomföra kursen på distans som lärarledd streamad undervisning. Det innebär att du i stället för att sitta i klassrummet sitter framför din dator med en kamera och mikrofon. Via videolänk kan du ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans med dina kurskamrater i grupparbeten som om du vore på plats.

Kursdokumentation

Byggakademin använder sig av en kursapplikation med digital kursdokumentation som medger blended learning. Det innebär att du alltid har materialet tillgängligt oavsett tid och rum.

Byggakademin använder sig av digital kursdokumentation som finns i Byggakademinappen och som du når via din mobil eller dator. Det innebär att du alltid har materialet tillgängligt oavsett tid och rum. I vissa av våra utbildningar ingår även tryckt dokumentation, se respektive kursinformation om vad som gäller för specifik kurs.

Specialkost och allergier

Vänligen kontakta oss om du har någon födoämnesallergi och/ eller behöver beställa specialkost.

Boende

Om du önskar bo på hotell i Saltsjöbaden rekommenderar vi Grand Hotell eller VårGård i Saltsjöbaden. På Grand Hotell kan du som är kursdeltagare få 10% rabatt, säg till hotellet vid bokning. På övriga orter rekommenderar vi att du bor på det konferensställe som vi håller kursen på, se bekräftelse eller kallelse för exakt information om plats.

Kursavgifter

I kursavgiften ingår alltid digital kursdokumentation och på vissa kurser även tryckt material. På de platsbundna kurserna ingår förtäring (smörgås/lunch/fika). Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto dock skall avgiften vara betald innan kursen startar.

Intyg

Efter avslutad, godkänd kurs erhåller du ett intyg. Om du skulle tappa bort intyget är du välkommen att kontakta oss för ett nytt intyg men vi kommer då att ta ut en administrativ avgift om 300 kr exkl. moms per intyg.

ID06 ackrediterade

Byggakademin är ID06 ackrediterade vilket innebär att du har möjlighet att lägga in ditt intyg från kurserna Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U  och BAS-P, Bättre arbetsmiljö – BAM för bygg- och anläggningsbranschen, Miljöansvar i byggbranschen och Miljöansvar i anläggningsbranschen på ditt ID06 kort.

Inställda kurser

Vi försöker alltid genomföra planerade kurser men förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta fram kursen fram till en vecka innan kursstart vid för få anmälningar. Blir kursen inställd på grund av för få anmälningar, föreläsarens plötsliga sjukdom, inställda tåg eller annat som förhindrar oss från att hålla kursen erbjuds du att delta vid ett annat kurstillfälle till samma kostnad alternativt att kursavgiften betalas tillbaka. Deltagarens eventuella övriga utlägg ersätts inte.

Force Majeure 

Byggakademin är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Nya datalagen, GDPR samt PUL

Byggakademin behandlar personuppgifter inom ramen för sin kursverksamhet. Lämnade personuppgifter vid kursanmälan kan även komma att användas vid marknadsföring av Byggakademins kursutbud, hantering av intyg samt vid kursuppföljning. Vill du inte att dina personuppgifter används på detta vis, meddela oss detta via e-post info@byggakademin.com eller på telefon 010-2281555.

Byggakademin bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för verksamheten eller som vi bedömer är till nytta för dig som kund t.ex. för att kunna beställa nya intyg.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats som är en liten textfil som sparas på din dator. Det används för att kunna utvärdera hemsidan och kunna förbättra den och göra den mer funktionell för användaren. Det används även i marknadsföringssyfte för att kunna visa mer relevanta annonser med personaliserat innehåll.

Om du inte vill acceptera cookies från oss kan du ställa in i din webbläsare att den automatiskt nekar lagring av cookies. Se din webbläsarens hjälpsidor för mer information.