« Bakåt

Ritningsläsning grundkurs


Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under en dag, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning. Utbildningen har gått igenom byggprocessen och dess olika skeden kopplat till handlingars status, genomgång av olika typer av handlingar som t ex ritningsförteckning, ritningar, och tekniska beskrivningar, genomgång av att läsa ritningar (planer, fasader, sektioner, uppställningar, konstruktioner), symbolhantering och att förstå skala, måttsättning och olika typer av krav såsom brand- och ljudkrav.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 5 900 SEK exkl. moms