« Bakåt

Projektledning


Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under tre dagar, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning. Projektledarutbildningen är en teoretisk utbildning som syftar till att skapa ökad förståelse för hur projektledning appliceras i vardagen samt ge förutsättningar för att nå god lönsamhet och måluppfyllnad. Utbildningen behandlar bland annat projektets olika faser och dess leveranser, olika planeringsverktyg som t.ex SWOT, WBA och visuell planering samt olika styrmetoder som målstyrning, ekonomisk styrning, riskhantering, mötesteknik och kvalitetsstyrning. Utbildningen avslutas med projektledarskap med fokus på att skapa trygghet i eget ledarskap, bygga team, situationsanpassat ledarskap, att tydliggöra förväntningar, ge feedback och skapa bra kommunikation både med det egna teamet och med sin beställare.

Tid

4 dagar, 08:30 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 17 900 SEK exkl. moms