« Bakåt

Platsgjutning av betong – Klass II-U


Målgrupp
Förkunskaper
Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under tre dagar har genomfört ovanstående utbildning på ett engagerat och aktivt sätt. Kursen har främst gått igenom bygglagsstiftning som tex Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler men har även behandlat arbetssätt för en kontrollansvarig och tips på hur en kontrollansvarig kan upprätta en kontrollplan. Kursen avslutades med en examination inför en eventuell certifiering hos certifieringsorgan.

 

 

 

 

Tid

7 dagar, 08:30 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 20 900 SEK exkl. moms