« Bakåt

Livscykelberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader


Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under en dag, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning. Utbildningen har bland annat gått igenom Miljöbalken och förordningar, byggsektorns miljöpåverkan och gett tips på hur man praktiskt kan arbeta både på företags- och projektnivå för att kunna följa gällande lagstiftning och eventuella kundkrav. Utbildningen har även gett exempel på olika hjälpmedel som tex olika databaser, certifieringar och hur man ska tänka runt materialval.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 5 900 SEK exkl. moms