« Bakåt

Före Bygga - Byggherrens arbetsmiljöansvar och uppgifter


Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under en dag, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning. Utbildningen har omfattats av en genomgång av roller och ansvar inom arbetsmiljöområdet, vilka krav och förväntningar byggherren kan ställa på byggarbetsmiljösamordnarna, projektörerna och entreprenören, arbetssätt samt gemensamma verktyg som riskhantering, arbetsmiljöplan, projekttidplan, APD-plan och byggmöten.

Tid

1 dag, 08:30 - 12:00

Pris

- Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms