« Bakåt

Arbetsmiljöansvar för chefer


Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under en dag, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning. Utbildningen har omfattat en genomgång av arbetsgivarens ansvar utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöansvar och skyldigheter för olika roller, hur man upprättar korrekta uppgiftsfördelningar, hur företaget kan arbeta med utveckling och förbättring av arbetsmiljön, rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, krav utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivaransvar kopplat till byggprocessen.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 5 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen